Handel

Mer enn 10% av butikkene i Norge har negativt driftsresultat og forklaringene på dette er mange. Én av dem er at etableringsanalysene er for dårlig, og selv de største kjedene i Norge greier ikke bedre enn +/- 40% presisjon på egne omsetningsberegninger.

handel
Prognosesenteret jobber med kjøpesenter, kjeder, butikker, bilaktører og myndigheter for å optimalisere lokalisering og markedsføring. En god etableringsanalyse er helt avhengig av å ta hensyn til realitetene i handel. Det er forholdet mellom avstanden til din butikk og din attraktivitet sett mot alle konkurrentens attraktivitet, og avstandene forbrukeren har til disse, som avgjør hvor mange kunder og hvor stor omsetning du får.

 

Vi kan for eksempel kjøre opptil 500 butikker samtidig, og derved få testet modellen på eksisterende tilbud før vi legger inn nye. Ved å lage et «før» og «etter» scenario ser vi både hva en ny butikk vil omsette og hvilken effekt den har på omsetningen til opptil 500 konkurrerende/egne butikker.

 

Våre estimater gir trygghet for at store investeringer har best mulig forutsetninger for lønnsom drift, samt at regulerende myndigheter har kontroll på miljømessige konsekvenser og hvordan reisemønster og trafikk endres.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev