Euroconstruct: Summary report

Summary report beskriver situasjonen i det europeiske bygg- og anleggsmarkedet sett i et mer overgripende perspektiv. Denne rapporten komplementerer landrapportene ved å presentere sammenligninger av makroøkonomiske forutsetninger, samt hvordan utviklingen i de enkelte delmarkeder og byggtyper utvikler seg i Europa.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev