Prognoserapport for renovering, ombygging og tilbygg av boliger

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av boliger, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev