Kjøpsvilkår

Mellom Prognosesenteret AS og Kunden, sammen benevnt som Partene, er det inngått følgende avtale:

 

 

1.    ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Prognosesenteret AS til næringsdrivende (B2B). Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for kjøp på nett.

 

 

2.    SELGER

Selger er Prognosesenteret AS, org.nr. 919 655 267.

 

 

3.    KUNDE

Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

 

 

4.    AVTALEINNGÅELSE

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på Prognosesenterets nettsider.

 

 

5.    PRISER, BETALING OG LEVERANSE

Prognosesenteret AS forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

 

Prognosesenteret AS tilbyr standard betalingsløsning med kredittkort (Visa / MasterCard). Betalingstjenesten leveres av Stripe.

 

Kjøpet gjøres tilgjengelig via en nedlastningslink. Linken er tilgengelig fra kjøpssiden etter gjennomført kjøp, samt fra e-post som sendes til kjøper kort tid etter at kjøpet er gjennomført.

 

6.    YTELSER TIL ANDRE OPPDRAGSGIVERE

Kunden har ingen enerett til Prognosesenteret AS’ ytelser i henhold til denne avtale.

 

Prognosesenteret AS opprettholder sin opphavsrett, og Prognosesenteret AS’ adgang til å gi opplysninger, informasjon eller tjenester til andre er på ingen måte begrenset.

 

 

7.    ANSVAR OG FORPLIKTELSER

Prognosesenteret AS’ ytelser i henhold til denne avtale gis utelukkende for egen bruk, og Kunden forplikter seg til å ikke anvende tjenesten(e) på måter som strider mot loven. Informasjonen kan bare benyttes til Kundens personlige eller interne bruk.

 

Ved eventuelle behov for bruk av leveransen overfor tredjepart og/eller utenfor egen organisasjon avtales dette særskilt med Prognosesenteret.

 

Prognosesenteret AS baserer sine leveranser på offentlig tilgjengelig statistikk, data og informasjon basert på egne gjennomførte undersøkelser, data levert av underleverandører, samt data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag.

 

Leveransen er basert på så vel kvantitative som kvalitative problemstillinger og er ment som beslutningsstøtte til Kunden. Kunden står selv ansvarlig for bruken av leveransen i sin virksomhet. Prognosesenteret AS kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte, ansvarlig for beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne leveransen.

 

Prognosesenteret evaluerer til enhver tid om de data som skal benyttes som underlag for analyse holder tilstrekkelig kvalitet. Det er likevel ikke mulig å garantere for tilstrekkelig kvalitet og sannferdighet i eksterne data.

 

Da leveransene fra Prognosesenteret AS ikke berører 100% målbare problemstillinger, vil analysene alltid være forbundet med en viss grad av usikkerhet. Prognosesenteret skal så langt som mulig drøfte og synliggjøre usikkerhet i sine analyser.

 

 

8.    TVISTELØSNING

Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet avgjøres ved ordinær rettergang med Oslo tingrett som verneting.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev