Kundesøk bolig

KundeSøk Bolig er en nettbasert tjeneste, skreddersydd for å finne frem til potensielle boligkunder i konkrete markedsområder.

Løsningen gir solid innsikt om befolknings- og boligstruktur i potensielle rekrutteringsområder, og inneholder informasjon om mer enn 7 millioner flyttinger til og fra kjente adresser, i tillegg til omfattende befolkningsstatistikk og forbrukerundersøkelser. KundeSøk Bolig gir videre kjøpekraftberegninger ned på grunnkrets- og kommunenivå, samt prisstatistikk for over 800 000 eiendomssalg inkludert i dataunderlaget.

Med noen få tastetrykk kan man hente ut rapporter med beskrivelse av demografi- og flyttemønster i et egendefinert område.

 

Eksempel på resultat

 

Basert på egen definisjon av et markedsområde kan KundeSøk Bolig eksempelvis besvare følgende spørsmål:

 • Rekrutteringsområder – hvor har befolkningen i et definert område flyttet fra? Basert på de seneste 10-års flyttinger kan du gjennom løsningen få oversikt over flyttestrømmer i enkeltkommuner ned på grunnkretsnivå (14 000 grunnkretser i Norge). Flyttestrømanalysene beskriver mobiliteten i markedet, og gir deg unik informasjon om blant annet følgende om dem som har flyttet i eller til det aktuelle området:
  – antall flyttinger/ internflyttinger
  – flytteavstand
  – rekrutteringskommuner/ -bydeler
  – aldersgrupper
 • Demografisk profil – hvem er bosatt i det aktuelle markedsområdet? Boligutvikling handler ofte om å tilpasse boligtilbudet til behovet i lokalmarkedet. Inngående kjennskap til hvem som bor i området, samt hvordan disse bor i dag er følgelig svært viktig informasjon for å kunne tilby riktig type boliger til riktige målgrupper. Informasjon om boligpriser og befolkningens kjøpekraft gir deg i tillegg et svært godt grunnlag til å vurdere de økonomiske rammevilkårene i lokalmarkedet. Demografirapporten beskriver relevante markedsforhold av betydning for å vurdere potensielle målgrupper til et konkret boligprosjekt eller område. Demografirapporten inneholder følgende informasjon:
  – aldersfordeling
  – livsfaser
  – boligverdi
  – kjøpekraft/ kjøpskapasitet (bolig)
  – inntekt og formue
  – utdanning
 • Kundesegmentering – oversiktlige kartvisninger og utvidet kundesinnsikt. Ved bruk av kart koblet opp mot informasjon om kundesegmenter, boligpriser og kjøpekraft, gir KundeSøk Bolig deg mulighet til å få en rask og intuitiv oversikt over markedet, basert på dine egendefinerte markedsområder. KundeSøk Bolig er også koblet mot Prognosesesenterets kjøpekraftsegmenter, hvilket gjør det mulig å beskrive befolkningens interesser, holdninger, forbruk, medievaner og annen informasjon som kan være særs nyttig i budskapsutforming og medievalg når bolig(er) skal markedsføres for salg.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev