Prognosesenteret/4CastGroup selger 51% til Ambita AS

4CastGroup – bestående av blant andre Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB, har i løpet av de seneste årene satset offensivt med nye tjenester til både nye og eksisterende kundegrupper. For å styrke sin strategiske satsing ytterligere, har aksjonærene inngått avtale med Ambita AS om salg av 51 % av aksjene i 4CastGroup med virkning fra 09.09.2019. Resterende aksjeposter eies av de ansatte i selskapet.

Adm. dir. i Prognosesenteret, Bjørn M. Birkeland, trekker frem at Prognosesenteret AS/4CastGroup skal videreføre dagens produkt- og tjenestekonsept, men at koblingen til Ambita på sikt vil bidra til å styrke selskapets tjenestespekter. Han trekker også frem at selskapet fortsatt vil være en objektiv og nøytral leverandør av markedsanalyser av høy kvalitet.

 

Selskapene som inngår i 4CastGroup-konsernet jobber på ulike måter med å utvikle digitale løsninger som sikrer industriell skreddersøm og økt integrasjon av kundenes data for å skape unikt innhold. Selskapets datatilgang, analysekompetanse- og kapasitet vil kunne bidra til økt relevans for Ambitas kjernemarked

 

– Denne transaksjonen er svært positiv og vil gi begge selskap et strategisk løft. Vi vil bli mer datadrevet og fremstå som en sterkere partner for våre kunder, sier adm. dir. ,Stig W. Seljeseth i Ambita.

 

– Prognosesenteret/4CastGroup passer meget godt inn i strategien til Ambita og begge selskap vil nyte godt av å samle kreftene og dermed bli en mer slagkraftig aktør i Norge, avslutter Seljeseth.

 

Prognosesenteret ble etablert i 1978, og har kontorer i Oslo og i Stockholm. Selskapet teller 40 medarbeidere til sammen.

Adm. dir. i Prognosesenteret, Bjørn M. Birkeland, og adm. dir. i Ambita, Stig W. Seljeseth

 

Ambita

Ambita er Norges ledende eiendomsteknologiselskap og leverer tjenester, systemer og produkter basert på eiendomsdata og kartdata. Selskapet utvikler løsninger og informasjonstjenester basert på eiendomsdata, og står blant annet bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, i tillegg til løsninger for elektronisk tinglysing. Ambitas ambisjon er å bidra med løsninger som sikrer et åpent, sikkert og smidig eiendomsmarked for alle.

 

I 2018 omsatte Ambita totalt for 394 MNOK, og består av 85 ansatte hvorav 78 er tilknyttet Ambita AS. Selskapet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Målet med statens eierskap i Ambita er kun forretningsmessig. Selskapet eier også 92,3 % av Boligmappa AS og 68,8 % av Alva Technologies AS (døtre).

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Adm. dir. i 4CastGroup/Prognosesenteret: Bjørn M. Birkeland, tlf.: 977 00 772

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev