Fagseminar 2017: Hva skjer ‘a?

Årets fagseminar arrangeres tirsdag 26. september på Gamle museet i Oslo. Hold av dagen!

 

Til tross for fortsatte rekorder i det norske bygge- og anleggsmarkedet, registrerer vi en økende usikkerhet og sårbarhet for endringer i rammevilkårene. Dette gjelder både det politiske veikartet her hjemme, og ikke minst i Europa og Verden.

 

Mye kan sies om den nye regjeringen i USA, men det kan vel allerede konstateres at det så langt ikke akkurat har bidratt til økt forutsigbarhet på den verdenspolitiske arenaen. Handelsavtaler er satt på spill, og nye (og gamle) sikkerhetsmessige konflikter ser ut til å eskalere. Hva skjer ‘a, verden?

 

Europa og EUs fremtid har på kort tid gått fra å være relativt forutsigbar til å bli komplett uforutsigbar. Brexit synes å være et faktum, selv om det kommende nyvalget fort kan endre den prosessen. Nye regjeringer faller snart på plass i Frankrike (mai) og Tyskland (september). De politiske ytterfløyene ser ut til å finne terreng i et antall land i EU-området, noe som gjerne resulterer i sterke og skiftene kontraster i det politiske veikartet. I tillegg sliter EU fremdeles med uavklarte økonomiske utfordringer, spesielt i Hellas, men også i Italia. Hva skjer ‘a, Europa?

 

Her hjemme ser vi også økende usikkerhet, med skiftende politiske vinder fra den ene til den andre dagen. Sannsynligheten for en ny regjering etter valget i september er meget stor, uansett hvilken «side» som vinner. Sammensetning og maktfordeling i og i nærheten av Storting og Regjering vil garantert endres. Det er per i dag ikke helt enkelt å forutse hvem som vil ende som venn eller uvenn i september. Hva skjer ‘a, Norge?

 

Aktiviteten i det norske bygge- og anleggsmarkedet har hvert eneste år siden 2010 opplevd nye «all-time-high»-nivåer. Faktisk kunne vi i 2016 notere en verdensrekord, dvs. det høyeste investeringsnivået per innbygger. En slik formidabel utvikling har vært mulig pga. en bunnsolid økonomi som har vært svært godt sponset av en stor oljesektor. Nå er utfordringen å utvikle andre deler av økonomien til å bli sterke nok til å erstatte bortfallet av oljesponsingen. Hva skjer ‘a i norsk økonomi?

 

Tross svakere konjunkturer generelt sett, opplever vi en meget sterk utvikling i bolig- og næringsbyggmarkedet. Utviklingen har vært (er) spesielt sterk i boligmarkedet, med nye rekorder både på pris og nyproduksjon. Samtidig ser vi at det er satt i gang nye tiltak fra myndighetene for å dempe presset i markedet, bl.a. ved nye boliglånsregler. Usikkerheten og sårbarheten ser med dette ut til å øke mer enn nødvendig. Hva skjer ‘a i boligmarkedet?

 

De seneste årene har det vært mye snakk om «det grønne skiftet». Rent konkret hva et slikt skifte får for konsekvenser for bygge- og anleggsmarkedene synes å være noe uklart. Dette til tross for at vi vet at det ikke vil være mulig å nå noen av de klimamålene vi har signert på, uten omfattende programmer for oppgradering og ombygging av bygningsmassen. Investeringsanslagene som florerer er på fantasinivåer. Tiden frem til 2030, hvor mange av måltallene skal være nådd, begynner å bli knapp. Hva skjer ‘a med det grønne skiftet i BAE-sektoren?

 

Alle seminardeltakere vil få et solid markedsunderlag for planlegging av egne aktiviteter de nærmeste årene.

 

Foredragsholdere:

  • Janne Haaland Matlary, professor UiO
  • Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse
  • David Lund, Prognosesenteret
  • Nejra Macic, Prognosesenteret
  • Kjell Senneset, Prognosesenteret
  • Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret
  • Kåre Elnan, Prognosesenteret