Kundeinnsikt

Vi hjelper deg med å forstå dine kunders behov, preferanser og adferd. Med god kundeinnsikt får du mulighet til å ta riktige beslutninger og øke virksomhetens lønnsomhet.
Typiske kundebehov
Kartlegge betalingsvilje
Forstå kundens preferanser - forbrukertrendene
Identifisere og segmentere målgrupper
Måle og forstå et varemerke
Kartlegge hvordan kundene velger og prioriterer
Kartlegge kundetilfredshet
Dette får du vite

Våre undersøkelser beskriver holdninger, preferanser og behov for å forstå hvordan ulike kundegrupper opptrer og påvirkes i ulike situasjoner. Med basis i denne typen kunnskap kan du i større grad forutse hvordan dine kunder vil forholde seg til forskjellige produkter, tjenester og konsepter. Dette gir deg et underlag for å utforme mer effektive markedsaktiviteter og drive en kundeorientert produktutvikling.

Slik finner vi svarene

Basert på dine problemstillinger velger vi den metoden som gir deg det beste beslutningsunderlaget.

Vi har solid kompetanse innen et bredt spekter av forskjellige undersøkelses- og analysemetoder, og gjennomfører alt fra kvalitative intervjuer til kvantitative målinger. I kombinasjon med vår spesialisering innen bygg-, anlegg og eiendomsbransjen gjør dette at vi kan skreddersy analyser og rapportering til ditt behov.

Data vi tar utgangspunkt i

En kombinasjon av egne løpende markedsundersøkelser og kundetilpassede målinger gir et unikt underlag for å levere markedsanalyser av høy kvalitet. For å kunne bidra med relevante data, gir vi aktive råd om metodevalg, samt hvilke spørsmålstillinger som bør benyttes for å belyse dine problemstillinger på en best mulig måte.

Hvilke målgrupper vi retter oss mot i våre undersøkelser vurderes nøye fra prosjekt til prosjekt. Vi har undersøkelser som retter seg mot representative befolkningsutvalg, i tillegg til mer spesifikke målgrupper som for eksempel kundelister, leverandører eller andre interessenter.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev