Marked og rammevilkår

Med en nyansert analyse av markedet, rammevilkårene og drivkreftene sikrer vi at din organisasjon har et optimalt underlag for å ta de beste beslutningene. Prognosesenteret tilbyr skreddersydde analyser som hjelper din bedrift med å definere og nå sine mål.
Typiske kundebehov
Underbygge strategi og budsjettprosessen
Identifisere og utnytte tilvekstmuligheter
Modellere inntekts- og kostnadsflyt
Planlegge og optimalisere salgsinnsatsene
Analysere potensialet i forbindelse med oppkjøp
Måle og følge utviklingen i markedsandeler
Dette får du vite

I skreddersydde analyser beskriver vi markedets drivkrefter, størrelse, struktur og utvikling. Vi har mulighet til å bidra med informasjon innen konkrete segment, kundetyper og distribusjonskanaler.

Vi har kunnskap om hele verdikjeden, med alt fra materialforbruk og distribusjonsflyt til utførendeleddet.

Basert på dine behov kan vi utarbeide analyser med detaljert informasjon på grunnkrets-, bydels eller kommunenivå, samt overgripende analyser på nasjonalt eller europeisk nivå.

Slik finner vi svarene

Innsamling gjennom egne undersøkelser og innrapportering av markedsstørrelser fra bransjeaktørene, har over tid gjort at vi har kunnet bygge opp omfattende og unike databaser. Dette i kombinasjon med eksterne kilder, gir oss unike data som grunnlag for analyser av høy kvalitet til din bedrift.

Vi kvalitetssikrer og utvikler våre innsamlings- og analysemetoder, slik at vi hele tiden sikrer best mulig kvalitet i våre markedsanalyser.

Et tverrfaglig miljø bestående av samfunnsøkonomer, siviløkonomer, samfunnsvitere, ingeniører, statistikere og trendanalytikere gjør at vi kan trekke på den kompetansen som til enhver tid er optimal for å gi deg analyser av høy kvalitet.

Data vi tar utgangspunkt i

Vi håndterer store datamengder, og kombinerer ofte egeninnsamlede primærdata med andre typer tilgjengelige data som er relevant for en aktuell problemstilling i våre analyser. God statistikkforståelse, i kombinasjon med bred erfaring med å gjennomføre alle typer markedsundersøkelser og svært god analytisk kompetanse, gjør at vi er en trygg partner for viktige beslutninger i din organisasjon.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev