Opplevelse og lojalitet

Alle bedrifter og organisasjoner bør forstå hvilken profil man har i markedet. Prognosesenteret bistår bedrifter med å måle og forstå sine prestasjoner. Med våre analyser kan du følge utviklingen og styre virksomheten mot definerte mål.
Typiske kundebehov
Måling av kundetilfredshet - KTI
Holdninger og preferanser til et varemerke
Merkekjennskapsmålinger
Forstå hva som gjør kunden fornøyd
Evaluering av egne aktiviteter
Effektivisering av markedsføring
Dette får du vite

Våre undersøkelser kartlegger bedriftens eller organisasjonens markedsprestasjoner. For å bidra til forbedringer forklarer vi sammenhengen mellom virksomhetens ytelser og de mål som skal oppnås. Sammenligning av bedriftens egne resultater opp mot bransjen totalt, gir ytterligere innsikt i egne prestasjoner.

Slik finner vi svarene

For å gi deg det beslutningsunderlaget du ønsker, vurderer vi alltid hvilken metode som er best egnet i hver enkelt undersøkelse.  Vi benytter etablerte og velprøvde metoder for å bistå din bedrift på en best mulig måte.

Data vi tar utgangspunkt i

Vi gjennomfører alt fra totalundersøkelser til rene utvalgsundersøkelser. Hvilken type informasjon vi benytter tilpasses kundens behov. I visse tilfeller benyttes nettpaneler, i andre tilfeller henvender vi oss til en konkret målgruppe som for eksempel en bedrifts kunder, leverandører eller andre interessenter.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev