Anleggsmarkedet

Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt svinger mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet.
Anleggsmodulen

Prognosesenteret følger anleggsmarkedet tett, og vi registrerer og følger anleggsprosjekter med en verdi over 15 millioner. Prosjektene kategoriseres etter type anlegg, størrelse og kategori. Basert på denne informasjonen samt kunnskap om anleggsmarkedet generelt, har vi utviklet et verktøy, Anleggsmodulen, som gjør det enkelt å holde oversikt over anleggsmarkedet til enhver tid.

 

Vi har fordelt prosjektene inn i følgende kategorier:

 • Veianlegg, fordelt på underkategoriene vei i dagen, bru, tunnel og rassikring
 • Jernbane- og sporveisanlegg, fordelt på bane i dagen, bru og tunnel
 • Energianlegg, fordelt på vannkraft, vind- og bølgekraft, kraftlinjer- og kabler og andre energianlegg
 • Maritim infrastruktur, havner og kaier
 • Kommunaltekniske anlegg, fordelt på renseanlegg, vann- og avløpsanlegg, vannverk og andre kommunaltekniske anlegg
 • Andre anlegg som forsvarsanlegg, flyplassanlegg, idrettsanlegg, industrianlegg, landbaserte olje- og gassanlegg , telekommunikasjonsanlegg m.m

 

Se filmen om Anleggsmodulen

 

 

Løsningen er brukervennlig, og krever ingen programvare eller forkunnskaper.

 

Nyttige funksjoner:

 • Visning i grafer og tabeller
 • Fylkesfordelt utvikling
 • Prosjektverdi fordelt på anleggskategorier
 • Informasjon om hvert enkelt prosjekt
 • Filter på prosjektverdi, fylke og type byggherre
 • Eksport til Excel
Anleggsrapporten

To ganger i året oppdateres våre prognoserapporter for anleggsmarkedet. Her går vi dybden og omtaler både  utviklingen frem til i dag og prognosene for kommende aktivitet de neste to til tre år. Statistikken og prognosene er fordelt på fylker og seks forskjellige anleggskategorier. I tillegg omhandler rapporten et anslag på drift og vedlikehold for vei, jernbane og energianlegg, fordelt på fylke.

 

Som abonnent på prognoserapporten for anlegg får du tilgang både til utfyllende rapporter både i pdf og webformat samt en oppsummerende video og tallunderlaget i Excel. Som kunde har du tilbud om en årlig markedsgjennomgang med en av våre dyktige konsulenter.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev