Presse og media

Her har vi samlet informasjon for deg som jobber i presse og media.
Pressekontakt

 

Prognosesenteret i nyhetsbildet
Prognosesenterets fagkompetanse er etterspurt i norsk media. Våre eksperter uttaler seg ofte til radio og TV, og er til stadighet referert i både lokal- og riksaviser, samt finansaviser og andre bransjetidsskrifter.

Ifølge statistikk fra mediearkivet Retriver, har Prognosesenteret de siste årene i snitt blitt nevnt i media én gang per dag.
I media
Logo

Logoen kan vederlagsfritt brukes:

  • i redaksjonell sammenheng i medier som gjengir en av våre ansattes uttalelser.
  • i invitasjoner, program eller tilsvarende hvor en av våre ansatte skal være foredragsholder eller på annen måte en aktiv deltager.

All annen bruk krever samtykke fra Prognosesenteret.


På forespørsel kan vår logo også leveres i andre utsnitt og andre format (bl.a. eps), kontakt Jørgen Brannstorph.

Pressebilder

Fotografiene kan vederlagsfritt brukes:

  • i redaksjonell sammenheng i medier som gjengir vedkommendes uttalelser.
  • i invitasjoner, program eller tilsvarende hvor den avbildede skal være foredragsholder eller på annen måte en aktiv deltager.

All annen bruk krever samtykke fra Prognosesenteret og fra den avbildede.

Kåre Elnan
Siviløkonom
Nejra Macic
Sjeføkonom
Samfunnsøkonom
Bjørn-Erik Øye
Partner
Bedriftsøkonom og bygningsingeniør
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
Siviløkonom
David Lund
Senior makroanalytiker
Samfunnsøkonom
Kjell Senneset
Seniorøkonom
Samfunnsøkonom