Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat eller et møte med deg. På denne siden finner du kontaktinformasjon til våre kontorer i Oslo og Stockholm, samt direkte kontakt til alle oss som jobber her. Ring eller send oss en melding i skjemaet under så tar vi kontakt med deg.
Presse og media?
Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Våre medarbeidere
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
+47 97 70 07 72
Kåre Elnan
CCO | Partner
+47 97 70 07 73
Agnete Hovden
Innovasjons- og utviklingssjef
+47 41 54 33 37
Heidi Bjørneng
Analysesjef
+47 97 70 07 74
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder forbrukerinnsikt
+47 95 89 18 20
Nejra Macic
Sjeføkonom
+47 95 96 23 12
Bjørn-Erik Øye
Partner
+47 90 01 11 86
+46 739 833 220
Adrian Ekelund
CSO | Leder for salg
+47 90 02 91 64
Janne Arnet Clausen
Strategisk kundesjef
+47 48 89 21 46
Joakim Amundsen
Senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler
+47 97 74 39 20
Andreas Brand
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 98 07 32 87
Eva Leszczynski
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 92 43 94 41
David Lund
Senior makroanalytiker
+47 41 69 30 68
Sara Midtgaard
Analytiker | makroøkonom
+47 90 71 74 14
Sverre Bech-Sørensen
Dataanalytiker
+ 47 93 03 19 77
Kjell Senneset
Seniorøkonom
+47 48 20 73 91
Carl Christian Mathiesen
Produktsjef dataanalyse
+47 91 76 86 10
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
+47 90 36 50 86
Knut Arild Kjesbu
Senior dataanalytiker
+47 97 73 94 96
Bibbi Malterud
Markedsanalytiker
+47 95 15 58 04
Ingrid Mjøs
Prosjektleder
+47 99 60 77 86
Anne-Lill Kraft
Kontormedarbeider
+47 99 26 73 81
Ola Noss
Systemutvikler
+47 97 17 45 73
Jørgen Brannstorph
Forretningsutvikler
+47 91 68 68 17
Bjørn Mangor Birkeland

Bjørn er Prognosesenterets Administrerende direktør. Har mer enn 20 års erfaring med koordinering og gjennomføring av markedsanalyser innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norden.

 

Kåre Elnan

Kåre besitter en meget solid kompetanse relatert til ulike problemstillinger i det norske bolig-, bygg- og eiendomsmarkedet.

 

 • Boligprosjektanalyser
 • Future-analyser
 • Strategiarbeid
 • Forbrukeranalyser
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Agnete Hovden
Agnete er Prognosesenterets innovasjons- og utviklingssjef, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi er Prognosesenterets analysesjef. Hun har bred erfaring med gjennomføring av ulike typer spesialoppdrag for kundene.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • Future Concept
 • Boligbarometeret
 • Merkekjennskap
 • WEB-undersøkelser
 • Andre konsulentoppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har flere års erfaring fra reklame på trykk og digitalt, samt flerfoldige år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media.
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
 • Euroconstruct
 • Foredrag og mediehenvendelser
Bjørn-Erik Øye

Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for vårt europeiske nettverk EUROCONSTRUCT og all samfunns- og mediekontakt.

 

En meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.

 

 • Det europeiske byggemarkedet
 • Foredrag
 • Media
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets CSO, og jobber med forretningsutvikling, rådgivning, salg- og markedsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Tilpasset beslutningsunderlag
Janne Arnet Clausen
Janne er strategisk kundesjef i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Joakim Amundsen

Joakim er senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler i Prognosesenteret og jobber med salg-og markedsaktiviteter, kunderådgivning og digital forretningsutvikling. Joakim har bachelorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, befalsskoleutdannelse fra Hæren, i tillegg til en årsenhet i ledelse ved Høgskolen i Hedmark.

 

 • Kunderådgivning
 • Salg og marked
 • Prosjektledelse
 • Digital prosjektutvikling
Andreas Brand
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
David Lund
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Sara Midtgaard

Sara er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen makroøkonomi, finans og økonometri. Hun har tidligere erfaring fra Finanstilsynet og Norges Bank.

I Prognosesenteret jobber Sara bl.a. med å overvåke internasjonal og norsk økonomi, og ikke minst lage prognoser for bygg- og anleggsmarkedet.

 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
Sverre Bech-Sørensen
Kjell Senneset
Kjell har en drøy mannsalder med erfaring fra bygge- og anleggsmarkedene, og figurerer ofte i media med kommentarer rundt boligpriser. Som tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret har han vært sentral i utarbeidelsen av mange av våre analysemodeller, og han har også erfaring fra departementsarbeid og har vært ansatt i Byggenæringens Landsforening.
 • Makroanalyser
 • Boligmarkedet
 • Yrkesbyggmarkedet
 • Anleggsmarkedet
Carl Christian Mathiesen

Carl Christian har flere års analyseerfaring innen segmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk.

 • Forbruker- og politisk velgersegmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Datamodellering
 • Produktutvikling
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • Geogragiske informasjonssysetemer (GIS)
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
Knut Arild Kjesbu
Knut har lang analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Bibbi Malterud

Bibbi jobber med å oppdatere Anleggsmodulen, samt med utsendelse av våre kundemonitormålinger.

 

 • Anleggsmodulen
 • Kundemonitor bolig
Ingrid Mjøs
Anne-Lill Kraft
Ola Noss

Ola er høyskoleingeniør i EDB fra HiG, og jobber med utvikling og drift av dataløsningene Prognosesenteret benytter seg av.

 • Database
 • Datavarehus
 • Webutvikling
Jørgen Brannstorph

Jørgen jobber som bindeledd mellom teknisk og marked. Har fartstid både fra liten bedrift og internasjonalt konsern, og har et vidt erfaringsspekter fra roller innen salg, redaksjon, utdanning, prosjektledelse, økonomi og produktutvikling.

 

 • Produktutvikling
 • Teknologi
 • Prosjektledelse
Ellinor Lindström
Vd
+46 8 440 93 65
+46 7 076 03 750
Johan Melbäck
Försäljningschef
+46 8-440 93 64
+46 70-752 02 09
Patric Lindqvist
Affärsområdeschef Marknadsinsikt
+46 8 440 93 62
+46 7 075 20 207
Ola Stadler
Affärsområdeschef Kundinsikt
+46 8 440 93 69
+46 7 026 34 094
Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
+46 8 599 05 783
+46 7 384 61 519
Johan Grip
Chefsekonom
+ 46 8 599 057 80
+46 702 84 28 70
Jan von Essen
Kvalitets- och metodansvarig
+46 8 440 93 63
+46 7 083 39 951
Magnus Svensson
Affärsutvecklare BuildFlow
076-853 37 79
Anna Brinkhagen
Marknadsanalytiker
+ 46 8 599 057 89
+ 46 70 669 90 11
Magnus Olsson
Marknadsanalytiker
+46 70-724 99 26
Malin Zethraeus
Marknadsanalytiker
+46 8 599 05 786
+46 7 033 95 800
Jasmin Jusufbegovic
Dataanalytiker
+ 46 (0)73 581 47 70
Rasmus Evaldsson
Dataanalytiker
+ 46 (0)790 622 149
Conny Johansson
Nordic Data Engineer Manager
+46 76-891 40 28
Mats Westerberg
Senior Software Developer
+46 703 008 306
Emelie Bratt
Projektledare marknad
+46 70-710 68 44
Maria Solén
Administratör/ Projektassistent
+ 46 70 592 99 02
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom.
Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Ansvarar för marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Ansvarig för Prognoscentrets kundnöjdhetsundersökningar.

 

Johan Grip

Magister i statistik och licentiat i nationalekonomi från Uppsala universitet, med inriktning mot makroekonomi. Johan har tidigare arbetat på Riksbanken med att analysera bland annat bostads- och fastighetsmarknaden, på Finansdepartementet samt vid ECB. Ansvarig för Prognoscentrets makro- och byggmarknadsanalyser.

Jan von Essen

Doktor i psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Magnus Svensson
Anna Brinkhagen

Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet med gedigen erfarenhet inom byggbranschen med fokus på anläggningssidan.

Arbetar med analyser och prognoser inom byggmarknaden.

Magnus Olsson

Marknadsanalytiker med lång erfarenhet av bland annat kundundersökningar och mediamätningar.

Malin Zethraeus
Civilingenjör i teknisk fysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Jasmin Jusufbegovic

Magister i statistik och master i nationalekonomi. Har bred erfarenhet av marknadsundersökningar och analysarbete, bland annat från Curb Food, Origo Group och SCB. Arbetar med Prognoscentrets kundnöjdhetsmätningar (NKI) och varumärkesundersökningar.

Rasmus Evaldsson

Kandidatexamen i statistik från Örebro universitet med tidigare erfarenhet av bearbetning och framställning av statistik från Statistikmyndigheten SCB. Arbetar med data- och analysprocesser samt leverans av statistik.

Conny Johansson

Stor erfarenhet av arbete med bland annat Databaser, ETL Processer, CRM system, Data Analytics och Process Automation både inom och utanför den egna organisationen.

 • Struktur och processer vad gäller marknadsdata inom Prognoscentret för Sverige och Norge
 • Utvecklingsprojekt
Mats Westerberg
Emelie Bratt

Kandidatexamen i marknadsföring från Stockholms Universitet och diplomerad marknadskommunikatör från Berghs School of Communication.

Maria Solén

Ansvar för den dagliga administrationen samt fakturering och andra kontorsrutiner.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev