Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat eller et møte med deg. På denne siden finner du kontaktinformasjon til våre kontorer i Oslo og Stockholm, samt direkte kontakt til alle oss som jobber her. Ring eller send oss en melding i skjemaet under så tar vi kontakt med deg.
Presse og media?
Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Våre medarbeidere
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
+47 977 00 772
Kåre Elnan
CCO | Partner
+47 977 00 773
Agnete Hovden
Innovasjons- og utviklingssjef
+47 415 43 337
Heidi Bjørneng
Analysesjef
+47 977 00 774
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder forbrukerinnsikt
+47 958 91 820
Nejra Macic
Sjeføkonom
+47 959 62 312
Bjørn-Erik Øye
Partner
+47 900 11 186
+46 739 833 220
Adrian Ekelund
CSO | Leder for salg
+47 900 29 164
Janne Arnet Clausen
Strategisk kundesjef
+47 488 92 146
Joakim Amundsen
Senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler
+47 977 43 920
Lars André Stokka
Markedskonsulent
+47 918 28 064
Andreas Brand
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 980 73 287
Eva Leszczynski
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 924 39 441
David Lund
Senior makroanalytiker
+47 416 93 068
Sara Midtgaard
Analytiker | makroøkonom
+47 907 17 414
Sverre Bech-Sørensen
Dataanalytiker
+ 47 930 31 977
Kjell Senneset
Seniorøkonom
+47 482 07 391
Carl Christian Mathiesen
Produktsjef dataanalyse
+47 917 68 610
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
+47 903 65 086
Knut Arild Kjesbu
Senior dataanalytiker
+47 977 39 496
Bibbi Malterud
Markedsanalytiker
+47 951 55 804
Ingrid Mjøs
Kontorsjef
+47 996 07 786
Ola Noss
Systemutvikler
+47 971 74 573
Jørgen Brannstorph
Forretningsutvikler
+47 916 86 817
Bjørn Mangor Birkeland

Bjørn er Prognosesenterets Administrerende direktør. Har mer enn 20 års erfaring med koordinering og gjennomføring av markedsanalyser innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norden.

 

Kåre Elnan

Kåre besitter en meget solid kompetanse relatert til ulike problemstillinger i det norske bolig-, bygg- og eiendomsmarkedet.

 

 • Boligprosjektanalyser
 • Future-analyser
 • Strategiarbeid
 • Forbrukeranalyser
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Agnete Hovden
Agnete er Prognosesenterets innovasjons- og utviklingssjef, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi er Prognosesenterets analysesjef. Hun har bred erfaring med gjennomføring av ulike typer spesialoppdrag for kundene.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • Future Concept
 • Boligbarometeret
 • Merkekjennskap
 • WEB-undersøkelser
 • Andre konsulentoppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har 12 års erfaring fra reklame på trykk og digitalt, samt flerfoldige år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media.
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
 • Euroconstruct
 • Foredrag og mediehenvendelser
Bjørn-Erik Øye

Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for vårt europeiske nettverk EUROCONSTRUCT og all samfunns- og mediekontakt.

 

En meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.

 

 • Det europeiske byggemarkedet
 • Foredrag
 • Media
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets CSO, og jobber med forretningsutvikling, rådgivning, salg- og markedsaktiviteter. Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Tilpasset beslutningsunderlag
Janne Arnet Clausen
Janne er strategisk kundesjef i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Joakim Amundsen

Joakim er senior markedskonsulent og digital prosjektutvikler i Prognosesenteret og jobber med salg-og markedsaktiviteter, kunderådgivning og digital forretningsutvikling. Joakim har bachelorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, befalsskoleutdannelse fra Hæren, i tillegg til en årsenhet i ledelse ved Høgskolen i Hedmark.

 

 • Kunderådgivning
 • Salg og marked
 • Prosjektledelse
 • Digital prosjektutvikling
Lars André Stokka

Lars André er markedskonsulent i Prognosesenteret, og jobber med salg, forretningsutvikling og rådgivning. Han har lang erfaring med rådgivende salg, kundebehandling og analyse, og har studert International business ved Markedshøyskolen og Southampton Solent University.

 • Salgs- og markedsaktiviteter
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
Andreas Brand
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
David Lund
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Sara Midtgaard

Sara er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen makroøkonomi, finans og økonometri. Hun har tidligere erfaring fra Finanstilsynet og Norges Bank.

I Prognosesenteret jobber Sara bl.a. med å overvåke internasjonal og norsk økonomi, og ikke minst lage prognoser for bygg- og anleggsmarkedet.

 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
Sverre Bech-Sørensen
Kjell Senneset
Kjell har en drøy mannsalder med erfaring fra bygge- og anleggsmarkedene, og figurerer ofte i media med kommentarer rundt boligpriser. Som tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret har han vært sentral i utarbeidelsen av mange av våre analysemodeller, og han har også erfaring fra departementsarbeid og har vært ansatt i Byggenæringens Landsforening.
 • Makroanalyser
 • Boligmarkedet
 • Yrkesbyggmarkedet
 • Anleggsmarkedet
Carl Christian Mathiesen

Carl Christian har flere års analyseerfaring innen segmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk.

 • Forbruker- og politisk velgersegmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Datamodellering
 • Produktutvikling
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • Geogragiske informasjonssysetemer (GIS)
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
Knut Arild Kjesbu
Knut har lang analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Bibbi Malterud

Grethe jobber med å oppdatere Anleggsmodulen, samt med utsendelse av våre kundemonitormålinger.

 

 • Anleggsmodulen
 • Kundemonitor bolig
Ingrid Mjøs
Ingrid jobber med selskapets daglige administrative oppgaver og har blant annet ansvaret for fakturering. Hun er også med på planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter som nyhetsbrev og seminarer, og har hovedansvare for å vedlikeholde nettsiden vår. Hun har en bachelorgrad i språk og informasjon fra UiB og en bachelorgrad i medievitenskap fra UiO.
 • Administrasjon
 • Fakturering
 • Nyhetsbrev
 • Seminarer
 • Nettsider
Ola Noss

Ola er høyskoleingeniør i EDB fra HiG, og jobber med utvikling og drift av dataløsningene Prognosesenteret benytter seg av.

 • Database
 • Datavarehus
 • Webutvikling
Jørgen Brannstorph

Jørgen jobber som bindeledd mellom teknisk og marked. Har fartstid både fra liten bedrift og internasjonalt konsern, og har et vidt erfaringsspekter fra roller innen salg, redaksjon, utdanning, prosjektledelse, økonomi og produktutvikling.

 

 • Produktutvikling
 • Teknologi
 • Prosjektledelse
Patric Lindqvist
VD
Innovationsansvarig
+46 8 440 93 62
+46 7 075 20 207
Ellinor Lindström
Operativ chef
+46 8 440 93 65
+46 7 076 03 750
Johan Melbäck
Försäljningschef
+46 8-440 93 64
+46 70-752 02 09
Johan Grip
Chefsekonom
+ 46 8 599 057 80
+46 702 84 28 70
Jan von Essen
Kvalitets- och metodansvarig
+46 8 440 93 63
+46 7 083 39 951
Erika Knutsson
Produktchef NKI
+46 8 599 05 783
+46 7 384 61 519
Christian Brander
Marknadsanalytiker
+46 70 959 91 26
Ola Stadler
Produktchef Kundkartan Bostad, Future Living
+46 8 440 93 69
+46 7 026 34 094
Magnus Olsson
Marknadsanalytiker
+46 70-724 99 26
Anna Brinkhagen
Marknadsanalytiker
+ 46 8 599 057 89
+ 46 70 669 90 11
Sara Snöbohm
Marknadsanalytiker
+ 46 7 357 94 770
Malin Zethraeus
Marknadsanalytiker
+46 8 599 05 786
+46 7 033 95 800
Josefin Gruvander
Dataanalytiker
+ 46 72 718 61 02
Emelie Bratt
Marknadskoordinator
+46 70-710 68 44
Maria Solén
Administratör/ Projektassistent
+ 46 70 592 99 02
Conny Johansson
Nordic Data Engineer Manager
+46 76-891 40 28
Magnus Svensson
Affärsutvecklare BuildFlow
076-853 37 79
Mats Westerberg
Senior Software Developer
+46 703 008 306
Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom. Övergripande ansvar för verksamheten och utvecklingen av nya tjänster.
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling. Ansvarig för drift och vidareutveckling av Prognoscentrets tjänster.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

Johan Grip

Magister i statistik och licentiat i nationalekonomi från Uppsala universitet, med inriktning mot makroekonomi. Johan har tidigare arbetat på Riksbanken med att analysera bland annat bostads- och fastighetsmarknaden, på Finansdepartementet samt vid ECB. Ansvarig för Prognoscentrets makro- och byggmarknadsanalyser.

Jan von Essen

Doktor i psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Ansvarig för Prognoscentrets kundnöjdhetsundersökningar.
 • Kundinsikt
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Föredrag
Christian Brander

Master i nationalekonomi från Stockholms universitet med kompetens inom ekonometri. Arbetar med analyser och prognoser inom byggmarknaden.

 

Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Ansvarar för marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Magnus Olsson

Marknadsanalytiker med lång erfarenhet av bland annat kundundersökningar och mediamätningar.

Anna Brinkhagen

Civilingenjör inom Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet med gedigen erfarenhet inom byggbranschen med fokus på anläggningssidan.

Arbetar med analyser och prognoser inom byggmarknaden.

Sara Snöbohm

Masterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet med kompetens inom ekonometri. Arbetar med omvärldsbevakning samt utför analyser och prognoser inom byggmarknaden.

Malin Zethraeus
Civilingenjör i teknisk fysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Josefin Gruvander
Emelie Bratt

Kandidatexamen i marknadsföring från Stockholms Universitet och diplomerad marknadskommunikatör från Berghs School of Communication. Arbetar med Prognoscentrets kommunikation och ingår i arbetsgruppen för NKI småhus.

Maria Solén

Ansvar för den dagliga administrationen samt fakturering och andra kontorsrutiner.

Conny Johansson

Stor erfarenhet av arbete med bland annat Databaser, ETL Processer, CRM system, Data Analytics och Process Automation både inom och utanför den egna organisationen.

 • Struktur och processer vad gäller marknadsdata inom Prognoscentret för Sverige och Norge
 • Utvecklingsprojekt
Magnus Svensson
Mats Westerberg
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev