Kontakt oss

Vi tar gjerne en prat eller et møte med deg. På denne siden finner du kontaktinformasjon til våre kontorer i Oslo og Stockholm, samt direktkontakt til alle oss som jobber her. Ring eller send oss en melding i skjemaet under så tar vi kontakt med deg.
Presse og media?
Norge

Prognosesenteret AS

Karenslyst Allé 2
0278 Oslo

Tlf.: +47 24 11 58 80
ps@prognosesenteret.no

Sverige

Prognoscentret AB

Tulegatan 11
113 53 Stockholm

+46 8 440 93 60
info@prognoscentret.se

Våre medarbeidere
Bjørn Mangor Birkeland
Administrerende direktør
Siviløkonom
+47 977 00 772
Kåre Elnan
Siviløkonom
+47 977 00 773
Agnete Hovden
Innovasjons- og utviklingssjef
Markedsfører
+47 415 43 337
Heidi Bjørneng
Analysesjef
Diplomøkonom
+47 977 00 774
Bjørn Helge Nygaard
Nordisk leder forbrukerinnsikt
Markedsfører
+47 958 91 820
Nejra Macic
Sjeføkonom
Samfunnsøkonom
+47 959 62 312
Janne Arnet Clausen
Strategisk kundesjef
Cand. Polit
+47 488 92 146
Adrian Ekelund
CSO/ Leder for Salg
MSc i Internasjonal markedsføring og ledelse
+47 900 29 164
Lars André Stokka
Markedskonsulent
+47 918 28 064
Marius Tuxen
Markedskonsulent
+47 975 16 000
Andreas Brand
Senior markedsanalytiker | Produktsjef
+47 980 73 287
Bjørn-Erik Øye
Partner
Bedriftsøkonom og bygningsingeniør
+47 900 11 186
+46 739 833 220
David Lund
Senior makroanalytiker
Samfunnsøkonom
+47 416 93 068
Kjell Senneset
Seniorøkonom
Samfunnsøkonom
+47 482 07 391
Veronica Strøm
Makroøkonom
Samfunnsøkonom
+47 924 66 154
Ingrid Mjøs
Kontorsjef
Bachelor i språk og informasjon, bachelor i medievitenskap
+47 996 07 786
Eivind Hansen
Byggevareanalytiker
Teknisk tegner
+47 907 79 984
Henriette Tomassen
Senioranalytiker
Siviløkonom
+47 992 33 920
Carl Christian Mathiesen
Produktsjef GIS-analyse
MSc i Markedsføring og markedskunnskap
+47 917 68 610
Kevin O'Neill
Senior GIS-analytiker
GIS / Markedsfører
+47 903 65 086
Knut Arild Kjesbu
Senior GIS-analytiker
Cand. merc
+47 977 39 496
Grethe Malterud
Markedsanalytiker
Grafisk designer
+47 951 55 804
Eva Leszczynski
Markedsanalytiker
Økonom
+47 924 39 441
Ola Noss
Systemutvikler
Høyskoleingeniør EDB
+47 971 74 573
Jørgen Brannstorph
Forretningsutvikler
Markedsfører
+47 916 86 817
Bjørn Mangor Birkeland

Bjørn er Prognosesenterets Administrerende direktør. Har mer enn 20 års erfaring med koordinering og gjennomføring av markedsanalyser innenfor bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norden.

 

Kåre Elnan

Kåre besitter en meget solid kompetanse relatert til ulike problemstillinger i det norske bolig-, bygg- og eiendomsmarkedet.

 

 • Boligprosjektanalyser
 • Future-analyser
 • Strategiarbeid
 • Forbrukeranalyser
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Agnete Hovden
Agnete er Prognosesenterets innovasjons- og utviklingssjef, og jobber med ulike spesialoppdrag for kundene. Agnete har flere års erfaring fra analysearbeid i bransjen.
 • Demografiske analyser
 • Boligmarkedanalyser
 • Anleggsmarkedet
 • Konsulentoppdrag
Heidi Bjørneng
Heidi er Prognosesenterets analysesjef. Hun har bred erfaring med gjennomføring av ulike typer spesialoppdrag for kundene.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • Future Concept
 • Boligbarometeret
 • Merkekjennskap
 • WEB-undersøkelser
 • Andre konsulentoppdrag
Bjørn Helge Nygaard
Bjørn har 12 års erfaring fra reklame på trykk og digitalt, samt 15 år med analyse og strategisk rådgivning i handel. Han har jobbet med mange av de største aktørene blant boligutviklere, kjøpesenter, kjeder og leverandører til handelsvirksomheter i Norden. Han har også jobbet med flere prosjekter for sentrumsutvikling i norske byer, med vekt på å utvikle handelstilbud til beste for innbyggerne og miljøet.
 • Forbrukerinnsikt og segmentering
 • Omsetningsberegning butikk/kjøpesenter/handelsområder
 • Markedsstrategi
 • Optimalisering av butikk- og kjøpesenternettverk
Nejra Macic
Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Hun har ansvar for Prognosesenterets analyser av BAE-markedene samt de makroøkonomiske vurderingene. Hun er mye brukt som foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media.
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
 • Euroconstruct
 • Foredrag og mediehenvendelser
Janne Arnet Clausen
Janne er strategisk kundesjef i Prognosesenteret, og jobber med rådgivning, forretningsutvikling og salgstilhørende aktiviteter. Hun har hovedfag i medier og kommunikasjon, i tillegg til mellomfag i psykologi og litteratur, fra Universitetet i Oslo. Hennes faglige tyngde er innen kvantitativ forskningsmetode.
 • Rådgivning
 • Salg og marked
 • Forretningsutvikling
Adrian Ekelund
Adrian er Prognosesenterets CSO, og jobber med forretningsutvikling, rådgivning, salg- og markedsaktiviteter . Adrian har mastergrad fra Handelshøyskolen BI og University of Bath med hovedtyngde innenfor markedsføring, ledelse og strategi, i tillegg til studieopphold ved Fudan University i Shanghai.
 • Markedsaktiviteter og kommunikasjon
 • Presentasjoner/Foredrag
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
 • Tilpasset beslutningsunderlag
Lars André Stokka

Lars André er markedskonsulent i Prognosesenteret, og jobber med salg, forretningsutvikling og rådgivning. Han har lang erfaring med rådgivende salg, kundebehandling og analyse, og har studert International business ved Markedshøyskolen og Southampton Solent University.

 • Salgs- og markedsaktiviteter
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
Marius Tuxen

Marius Tuxen er markedskonsulent i Prognosesenteret, og jobber med salg, forretningsutvikling og rådgivning. Han har lang erfaring med rådgivende salg og kundebehandling. Marius verdsetter tett samarbeid med sine kunder for å maksimere effekten av skreddersydde løsninger.

 • Salgs- og markedsaktiviteter
 • Forretningsutvikling
 • Rådgivning
Andreas Brand
Bjørn-Erik Øye

Bjørn-Erik har meget bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Er i dag ansvarlig for vårt europeiske nettverk EUROCONSTRUCT og all samfunns- og mediekontakt.

 

En meget populær og mye benyttet foredragsholder i inn- og utland.

 

 • Det europeiske byggemarkedet
 • Foredrag
 • Media
David Lund
David jobber som senior makroøkonom, og arbeider med å lage prognoser for bygge- og anleggsmarkedene, utvikle modellverktøy og vurdere utviklingen i den makroøkonomiske situasjonen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Kjell Senneset
Kjell har en drøy mannsalder med erfaring fra bygge- og anleggsmarkedene, og figurerer ofte i media med kommentarer rundt boligpriser. Som tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret har han vært sentral i utarbeidelsen av mange av våre analysemodeller, og han har også erfaring fra departementsarbeid og har vært ansatt i Byggenæringens Landsforening.
 • Makroanalyser
 • Boligmarkedet
 • Yrkesbyggmarkedet
 • Anleggsmarkedet
Veronica Strøm

Veronica har en mastergrad i samfunnsøkonomisk analyse fra Universitetet i Oslo, med studieopphold ved Fudan University i Shanghai. Hun arbeider med analyser av bygge- og anleggsmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.

 

 • Makroanalyser
 • Bygge- og anleggsprognoser
 • Markedsanalyser
 • Makroøkonomi
 • Byggekostnadsanalyser
Ingrid Mjøs
Ingrid jobber med selskapets daglige administrative oppgaver og har blant annet ansvaret for fakturering. Hun er også med på planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter som nyhetsbrev og seminarer. Hun har en bachelorgrad i språk og informasjon fra UiB og en bachelorgrad i medievitenskap fra UiO.
 • Administrasjon
 • Fakturering
 • Nyhetsbrev
 • Seminarer
Eivind Hansen
Eivind har ansvaret for Prognosesenterets byggevareanalyser, og gjennomfører årlig vareforbruksundersøkelser innen byggematerialer.

 

 • Byggevareundersøkelser
 • Byggeteknikk
Henriette Tomassen
Henriette er utdannet siviløkonom fra Ecole Supérieure de Commerce, Toulouse, Frankrike og Høgskolen i Oslo. Hun har bl.a. 8 års erfaring fra eiendomsmarkedet fra Profier hvor hun jobbet med analyser av eiendomsprosjekter, både bolig- og handelsprosjekter. I tillegg har hun erfaring fra Newsec med verdivurdering og analyse av næringseiendom.
 • Boligmarkedsanalyser
 • Handels- og kjøpesenteranalyser
 • Næringseiendoms analyser
 • Future Consept
 • Kundetilfredshet
 • Tilpassede konsulentoppdrag
Carl Christian Mathiesen

Carl Christian har flere års analyseerfaring innen segmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk.

 • Forbruker- og politisk velgersegmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Datamodellering
 • Produktutvikling
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Kevin O’Neill
Kevin har mastergrad i både markedsføring og GIS (Geographic Information Systems), og har over ti års erfaring med forhandlermodellering, beliggenhetplanlegging og geo-demografiske analyser.
 • Geogragiske informasjonssysetemer (GIS)
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
Knut Arild Kjesbu
Knut har 15 års analyseerfaring fra ulike virksomheter innen segmentering, dagligvareanalyse, geodemografisk analyse, handelsanalyse, kraftanalyse og statistikk. I tillegg til dette har Knut pedagogisk bakgrunn og har blant annet jobbet som lærer.
 • Segmentering
 • Handelsanalyser
 • Forbrukerinnsikt
 • Databasehåndtering/ dataflyt
 • Programmering
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Grethe Malterud

Grethe jobber med å oppdatere Anleggsmodulen, samt med utsendelse av våre kundemonitormålinger.

 

 • Anleggsmodulen
 • Kundemonitor bolig
Eva Leszczynski
Eva har en samfunnsøkonomisk utdannelse fra Universitet i Oslo og hos Prognosesenteret jobber hun med ulike typer analyseoppdrag for kundene. Hun jobber også med design av web-analyser og rapporter.
 • Kundetilfredshet
 • Boligprosjektanalyser
 • WEB-undersøkelser
 • Konsulentoppdrag
Ola Noss

Ola er høyskoleingeniør i EDB fra HiG, og jobber med utvikling og drift av dataløsningene Prognosesenteret benytter seg av.

 • Database
 • Datavarehus
 • Webutvikling
Jørgen Brannstorph

Jørgen jobber som bindeledd mellom teknisk og marked. Har fartstid både fra liten bedrift og internasjonalt konsern, og har et vidt erfaringsspekter fra roller innen salg, redaksjon, utdanning, prosjektledelse, økonomi og produktutvikling.

 

 • Produktutvikling
 • Teknologi
 • Prosjektledelse
Patric Lindqvist
Administrerende direktør
Civilekonom og byggnadsingenjör
+46 8 440 93 62
+46 7 075 20 207
Ellinor Lindström
Operativ sjef
Fil. mag. Samhällsplanering
+46 8 440 93 65
+46 7 076 03 750
Johan Melbäck
Salgssjef
Civilekonom og tekn. kand.
+46 8 440 93 64
+46 7 075 20 209
Henrik Barckman
Säljansvarig bygg och bostadsutveckling
+46 8 5990 57 87
+46 7 640 07 290
Jan von Essen
Kvalitets- og metodeansvarlig
Ph.d. psychol
+46 8 440 93 63
+46 7 083 39 951
Erika Knutsson
Markedsanalytiker
Ph.d. oecon
+46 8 599 05 783
+46 7 384 61 519
Thomas Ekvall
Prognosesjef
Civilekonom
+46 8 440 93 67
+46 7 398 10 007
Ola Stadler
Markedsanalytiker
Civilekonom
+46 8 440 93 69
+46 7 026 34 094
Amanda Ivarsson Lundgren
Markedsanalytiker
Master i Nationalekonomi
+46 8 5990 57 81
+46 7 333 23 104
Bengt Henricson
Markedsanalytiker
Civilekonom og byggnadsingenjör
+46 8 440 93 66
+46 7 026 32 167
Joel Jönsson
Markedsanalytiker
Fil. mag. Nationalekonomi
+46 8 599 05 785
+46 7 098 54 968
Christian Brander
Markedsanalytiker
Master i Nationalekonomi
+46 8 5990 57 82
Karolina Zethraeus
Kontorsjef
+46 8 440 93 68
+46 7 041 06 277
Malin Zethraeus
Markedsanalytiker
Civilingenjör
+46 8 599 05 786
+46 7 033 95 800
Marcus Ulriksson
Teknisk analytiker
Statistiker
+46 8 5990 57 84
+46 7 358 67 605
Patric Lindqvist
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred erfarenhet av olika typer av marknadsanalyser samt gedigen byggmarknadskännedom. Övergripande ansvar för verksamheten.
 • Övergripande ansvar
Ellinor Lindström

Magister i samhällsplanering med lång erfarenhet av bostadsutveckling. Ansvarig för drift och vidareutveckling av Prognoscentrets tjänster.

 

Johan Melbäck

Civilekonom och teknologie kandidat med bred kompetens inom konsumentmarknadsstudier. Ansvarig för försäljningsverksamheten.

 

Henrik Barckman

Säljare med mångårig erfarenhet från logistik- och fastighetsbranschen.

Kontakta Henrik för att höra mer om våra tjänster för Fastighets- och Bostadsutvecklare

Jan von Essen

Doktor i Psykologi med bakgrund inom kognitionsforskning. Ansvarar för metod- och kvalitetsutveckling samt undersökningsdesign och statistisk analys.

 

 • Nöjd-Kund-Analys
 • Målgruppsanalyser
 • Statistisk analys
 • Undersökningsdesign
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Målgruppanalyser
Erika Knutsson
Ekonomie doktor med inriktning på kundbeteende och beslutsfattande. Har gedigen erfarenhet av utformning och analys av kvantitativa undersökningar och god statistisk kompetens. Arbetar med kundnöjdhetsundersökningar och marknadsanalyser som rör bostadsutvecklingsprojekt.
 • Kundinsikt
 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Bostadsprojektanalyse
Thomas Ekvall

Civilekonom i nationalekonomi med djupare kompetens inom mattematik och statistik. Ansvarig för prognosverksamheten samt byggvaru- och tjänsteanalyser.

 

 • Byggmarknadsprognoser
 • Makroekonomiska analyser
 • Bostadsmarknadsanalyser
 • Trendanalyser
Ola Stadler
Civilekonom i företagsekonomi med god statistisk kompetens. Har gedigen erfarenhet av analysarbete med ansvar för olika typer av statistiska undersökningar och andra FoU-frågor. Arbetar med marknadsanalyser angående bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt samt med konsumentundersökningar kring ROT-marknaden.
 • Bostadsprojektanalyser
 • Konsumentundersökningar
Amanda Ivarsson Lundgren

Master i Nationalekonomi från Linköpings universitet. Arbetar med marknadsanalyser för bostadsmarknaden och bostadsutvecklingsprojekt samt kundnöjdhetsundersökningar.

 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Bostadsprojektanalyser
Bengt Henricson
Civilekonom och byggnadsingenjör med bred industriell erfarenhet. Arbetar med byggprognoser för Norden och ansvarar för Prognoscentrets arbete inom Euroconstruct®. Jobbar även med Prognoscentrets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Den europeiska byggmarknaden
 • Byggprognoser Norden
 • Föredrag
 • Byggmaterialundersökningar
Joel Jönsson
Filosofie Magister i Nationalekonomi från Uppsala universitet med inriktning mot statistik. Har goda kunskaper inom kvantitativ metod och erfarenheter från olika typer av konsumentstudier. Ansvarar för vidareutveckling av företagets studier av byggmaterialmarknaden.
 • Datainsamling
 • Metod och analys
Christian Brander
Karolina Zethraeus
Assisterar våra analytiker vid genomförande och leverans av analyser. Sköter också den dagliga administrationen samt ansvarar för fakturering och andra kontorsrutiner.
Malin Zethraeus
Civilingenjör i tekniskfysik med lång erfarenhet av webbaserade undersökningar och presentationer av medarbetar- och kundundersökningar. Ansvarar för drift och utveckling kring Prognoscentrets webbaserade undersökningsverktyg.
 • Webbaserade undersökningsverktyg
Marcus Ulriksson

Utbildad statistiker på Uppsala universitet som arbetar som teknisk analytiker med fokus på de webbaserade enkätverktygen.