Om oss

Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene.
Journalist? Klikk her for å komme til presse og media
Ansatte og organisasjon

Selskapet har siden starten utviklet seg til å bli Nordens ledende leverandør av høykvalitets markedsanalyser til BAE-sektoren. Selskapets kompetanse og nettverk sikrer aktørene i markedet et optimalt beslutningsverktøy både på operativt og strategisk nivå.

 

Prognosesenteret har 42 engasjerte medarbeidere i Norge og Sverige som dekker en rekke ulike kompetanseområder – fra analytikere og økonomer, til sosialantropologer og bransjeeksperter. Takket være vår store faglige bredde kan vi tilby så vel spesifikke nisjetjenester, som overgripende analyser med fokus på helhetsbildet.

 

Prognosesenteret ble etablert i Norge i 1978, og i Sverige i 1991. Vi har kontorer i Oslo og Stockholm.

Se alle medarbeidere
Karriere

Prognosesenteret er et firma som legger stor vekt på at alle medarbeidere skal ha det bra, og skal kunne kombinere et interessant og utviklende yrkesliv med fritid. Vi er en relativt liten arbeidsplass, hvor de fleste av oss jobber tett sammen og hvor alle kjenner alle. Vi er likevel store nok til å kunne tilby utfordringer og gode muligheter til å utvikle seg faglig.

 

Vi er alltid interessert i flinke og dyktige medarbeidere, så send oss gjerne din CV og en åpen søknad.

Visjon og verdier

De tre kjerneverdiene som danner grunnlaget for selskapets virksomhet er Kvalitet, Kompetanse og Samarbeid. Vårt verdigrunnlag skal synliggjøres gjennom alt det vårt selskap står for, både mot kunder, kolleger og våre omgivelser.

 

Selskapet arbeider etter følgende visjon: Vi skal med utgangspunkt i vår kompetanse, kvalitet og samarbeidsevne, tilby markedets beste tjenester for kunnskapsdrevet virksomhetsstyring innenfor BAE-næringen i Norden.

Kompetanse og metode

Vi har både høy og bred kompetanse i metodologi, statistisk analyse og markedsforståelse, så våre analyser skal legge grunnlag for et pålitelig og operativt beslutningsgrunnlag for våre kunder.

 

I tillegg til å benytte faglig anerkjent metodikk for markedsanalyse, har Prognosesenteret også utviklet egne metoder og modeller for å analysere BAE-markedene på detaljnivå. I tett samarbeid med våre kunder, lar vi alltid den spesifikke problemstillingen og vilkårene i hver enkelt situasjon styre valg av metode for datainnsamling og analyse.

 

ESOMAR

 

Esomar er en internasjonal organisasjon for markedsundersøkelsesbyråer, som jobber for å utvikle allmenhetens og byråenes tillitt, samt kompetanse i bransjen. For å ta del i utviklingen, og å støtte dette viktige arbeidet, har vår metode- og kvalitetsansvarlige medarbeider et medlemskap i Esomar.

Etikk og eierforhold

Vi etterstreber å følge alle relevante nasjonale og internasjonale lover, samt å opptre etisk og ikke skade klienter, undersøkelsesdeltagere eller bransjens omdømme. Vi fremhever at deltagelse i undersøkelser er frivillig, og valg om å delta skal baseres på fullstendig og korrekt informasjon om undersøkelsens natur, hensikt og rapportering.

 

Fra februar 2023 ble Byggfakta Group majoritetseier i Prognosesenterets morselskap 4CastGroup. En stor andel av de ansatte utgjør minioritetsandelen i 4CastGroup. Vi har ingen eierskap i relasjon med byggenæringen eller eiendomssektoren, og dette er et vesentlig element i vår rolle om å være en objektiv aktør relatert til vurdering av utviklingen i den nordiske bygg- og eiendomssektoren.

 

Miljøfyrtårn

I Prognosesenteret arbeider vi aktivt med å redusere vår belastning på miljøet, og vi er miljøsertifisert av den norske miljøfyrtårn-ordningen. Vår miljøpolicy er at vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø, og vi forventer at våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner.

 

Årlig Klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

Personvern og datasikkerhet

Alle som deltar i Prognosesenterets markedsundersøkelser kan være trygge på at opplysningene håndteres konfidensielt og blir beskyttet hos Prognosesenteret. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning) og etiske retningslinjer (ESOMAR) for markedsundersøkelser.

 

Alle Prognosesenterets lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt.

Til personvern og datasikkerhet
Presse og media

Prognosesenterets fagkompetanse er etterspurt i media. Våre eksperter uttaler seg ofte til radio og TV, og er til stadighet referert i både lokal- og riksaviser, samt finansaviser og andre bransjetidsskrifter. Ifølge statistikk fra mediearkivet Retriver, har Prognosesenteret de siste årene i snitt blitt nevnt i norsk media én gang per dag.

 

Vi tilbyr også spesifikke tjenester til media, i form av regelmessige markedskommentarer eller artikler tilpasset ulike brukergrupper.

 

Mediekontakt i Norge: Ingrid Mjøs, +47 99 60 77 86
Mediekontakt i Sverige: Ellinor Lindström +46-8-440 93 65

Til presse og media
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev