Om oss

Prognosesenteret er et frittstående markedsanalyseforetak som har spesialisert sine tjenester til å omhandle markedsproblematikk knyttet til de europeiske bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene.
Journalist? Klikk her for å komme til presse og media
Ansatte og organisasjon

Prognosesenteret har siden starten utviklet seg til å bli Nordens ledende leverandør av høykvalitets markedsanalyser til bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Vår kompetanse og nettverk sikrer aktørene i markedet et optimalt beslutningsunderlag, både på operativt og strategisk nivå.

 

Prognosesenteret ble etablert i Norge i 1978. I 1991 ble Prognoscentret etablert i Sverige, og i 2023 ble Prognosecenteret etablert i Danmark som en del av Byggefakta. I tillegg ble finske Forecon i 2023 innlemmet som et datterselskap av Prognosesenterets eier 4CastGroup.

 

Våre dedikerte og engasjerte medarbeider i Norge, Sverige, Danmark og Finland dekker et bredt spekter av kompetanseområder – fra analytikere og økonomer, til ingeniører og IT-spesialister. Denne mangfoldige bredden gjør det mulig for oss å tilby både spesifikke nisjetjenester og omfattende analyser med fokus på helhetsbildet.

 

Vi har kontorer i Oslo, Stockholm, Glostrup og Tampere.

Se alle medarbeidere
Karriere

Prognosesenteret er et firma som legger stor vekt på at alle medarbeidere skal ha det bra, og skal kunne kombinere et interessant og utviklende yrkesliv med fritid. Vi er en relativt liten arbeidsplass, hvor de fleste av oss jobber tett sammen og hvor alle kjenner alle. Vi er likevel store nok til å kunne tilby utfordringer og gode muligheter til å utvikle seg faglig.

 

Vi er alltid interessert i flinke og dyktige medarbeidere, så knytt gjerne kontakt med oss ved å legge igjen e-postadressen din her: Prognosesenterets karriereside

 

Du må også gjerne sende CVen din og litt om deg selv til ps@prognosesenteret.no.

Visjon og verdier

De tre kjerneverdiene som danner grunnlaget for selskapets virksomhet er Kvalitet, Kompetanse og Samarbeid. Vårt verdigrunnlag skal synliggjøres gjennom alt det vårt selskap står for, både mot kunder, kolleger og våre omgivelser.

 

Selskapet arbeider etter følgende visjon: Vi skal med utgangspunkt i vår kompetanse, kvalitet og samarbeidsevne, tilby markedets beste tjenester for kunnskapsdrevet virksomhetsstyring innenfor BAE-næringen i Norden.

Kompetanse og metode

Vi har både høy og bred kompetanse i metodologi, statistisk analyse og markedsforståelse, så våre analyser skal legge grunnlag for et pålitelig og operativt beslutningsgrunnlag for våre kunder.

 

I tillegg til å benytte faglig anerkjent metodikk for markedsanalyse, har Prognosesenteret også utviklet egne metoder og modeller for å analysere BAE-markedene på detaljnivå. I tett samarbeid med våre kunder, lar vi alltid den spesifikke problemstillingen og vilkårene i hver enkelt situasjon styre valg av metode for datainnsamling og analyse.

 

ESOMAR

 

Esomar er en internasjonal organisasjon for markedsundersøkelsesbyråer, som jobber for å utvikle allmenhetens og byråenes tillitt, samt kompetanse i bransjen. For å ta del i utviklingen, og å støtte dette viktige arbeidet, har vår metode- og kvalitetsansvarlige medarbeider et medlemskap i Esomar.

Etikk og eierforhold

Vi etterstreber å følge alle relevante nasjonale og internasjonale lover, samt å opptre etisk og ikke skade klienter, undersøkelsesdeltagere eller bransjens omdømme. Vi fremhever at deltagelse i undersøkelser er frivillig, og valg om å delta skal baseres på fullstendig og korrekt informasjon om undersøkelsens natur, hensikt og rapportering.

 

Fra februar 2023 ble Byggfakta Group majoritetseier i Prognosesenterets morselskap 4CastGroup. En stor andel av de ansatte utgjør minioritetsandelen i 4CastGroup. Vi har ingen eierskap i relasjon med byggenæringen eller eiendomssektoren, og dette er et vesentlig element i vår rolle om å være en objektiv aktør relatert til vurdering av utviklingen i den nordiske bygg- og eiendomssektoren.

 

Miljøfyrtårn

I Prognosesenteret arbeider vi aktivt med å redusere vår belastning på miljøet, og vi er miljøsertifisert av den norske Miljøfyrtårn-ordningen. Vår miljøpolicy er at vi skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø, og vi forventer at våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner.

 

Rapport for 2023 kan leses her: Miljøfyrtårnrapport 2023

 

Ta gjerne kontakt med Ingrid Mjøs dersom du ønsker å gi oss innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer og tjenester kan forbedres, eller om du ønsker rapporter fra tidligere år.

Personvern og datasikkerhet

Alle som deltar i Prognosesenterets markedsundersøkelser kan være trygge på at opplysningene håndteres konfidensielt og blir beskyttet hos Prognosesenteret. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning) og etiske retningslinjer (ESOMAR) for markedsundersøkelser.

 

Alle Prognosesenterets lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt.

Til personvern og datasikkerhet
Presse og media

Prognosesenterets fagkompetanse er etterspurt i media. Våre eksperter uttaler seg ofte til radio og TV, og er til stadighet referert i både lokal- og riksaviser, samt finansaviser og andre bransjetidsskrifter. Ifølge statistikk fra mediearkivet Retriver, har Prognosesenteret de siste årene i snitt blitt nevnt i norsk media én gang per dag.

 

Vi tilbyr også spesifikke tjenester til media, i form av regelmessige markedskommentarer eller artikler tilpasset ulike brukergrupper.

 

Mediekontakt i Norge: Nejra Macic, +47 95 96 23 12
Mediekontakt i Sverige: Ellinor Lindström +46-8-440 93 65

Til presse og media
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev