Anleggsmodulen

Anleggsmodulen et verktøy som gir entreprenører og leverandører til anleggsmarkedet en mulighet til å få en enkel og god oversikt over hvilke anleggssegmenter som får sterkest vekst og i hvilke geografiske områder denne veksten vil finne sted.

Tjenesten viser utviklingen av anleggsmarkedet historisk og tre år frem i tid i ulike detaljeringsgrader, hva gjelder fagområde, størrelse og geografi. Løsningen er enkel og lett å bruke, og den krever ingen programvare.

 

Vi har delt anleggsinvesteringene inn i følgende kategorier:

 • Veianlegg fordelt på vei i dagen, bru, tunnel og rassikring
 • Jernbane- og sporveisanlegg, fordelt på dagsone, bru og tunnel
 • Maritim infrastruktur, herunder havner og kaier
 • Energianlegg fordelt på vann-, vind- og gasskraftverk samt kraftlinjer og kabler
 • Andre offentlige anlegg, v/a anlegg m.m
 • Øvrige anlegg, flyplasser, forsvarsanlegg, telekommunikasjonsanlegg, olje og gassanlegg på land m.m

 

Nyttige funksjoner og enkelt brukergrensesnitt
 • Visning i graf og tabell
 • Fylkesfordelt utvikling
 • Tekst som beskriver de ulike fagområder og hva som ligger til grunn
 • Filtrering på byggherre eller prosjektverdi
 • Eksport til Excel

Anleggsmodulen gir deg en komplett oversikt over enkeltprosjekter i alle landets fylker. Informasjonen om anleggsprosjektene som ligger til grunne for utviklingen oppdateres fortløpende etter hvert som informasjon foreligger.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev