Anleggsvekst inn i evigheten?

De siste 10-12 årene har vi hatt en «boom» i anleggsmarkedet som knapt noen gang tidligere. Produksjonen har vokst med 70 % selv når en tar bort prisstigningen. Vei- og jernbaneutbyggingen har stått for mesteparten av veksten, men det har vært solid produksjonsvekst også innenfor energi og kommunalteknikk.
Av: Kjell Senneset Publisert: Emnekategorier: infrastruktur jernbane vedlikehold vei

Kvaliteten – eller mangelen på sådan – på våre vei- og jernbaneanlegg, kom for alvor på den politiske agendaen på begynnelsen av 2000-tallet. Omtrent samtidig kom veksten i oljefondet i gang for alvor, og handlingsregelen sørget for at det var «tillatt» for Staten å bruke stadig mer oljepenger. Dermed ble det lettere å ta et krafttak, for i hvert fall å få veistandarden opp fra europeisk nesten jumboplass. Det tok litt lengre tid å få i gang jernbanesatsingen, men fra 2006 har det gått riktig vei også der. Fra 2006 til 2014 økte investeringene i jernbaneanlegg, inkl. bytrikk og t-bane, med 170 % målt i volum.

 

Selv med 10 års massiv satsing er kvaliteten på de viktigste samferdselsanleggene våre fortsatt godt under europeisk gjennomsnittsnivå. Alle større politiske partier ser ut til å ha samferdsel høyt på dagsorden, selv om prioriteringen mellom kollektivtransport og privattransport varierer mye. Uansett regjeringsfarge går det mot at bevilgningene til investeringer – og vedlikehold – av samferdselsanlegg vil fortsette å øke i overskuelig framtid. En ytterligere sterk økning i jernbaneinvesteringene er riktignok betinget av at arbeidene på Ringeriksbanen kommer i gang snart, men nå er denne strekningen blitt utsatt så lenge at det mest sannsynlig er like før. Dessuten er det et prosjekt som egner seg ypperlig til å holde hjulene i sving nå som oljeinvesteringene synker. Før Ringeriksbanen kommer i gang, kan det likevel bli en midlertidig dipp i jernbaneinvesteringene.

 

Investeringene i energianlegg pendlet mellom 3,5 og 4,5 mrd. kr fra 2005 til 2010, men så tok kraftlinjeutbyggingen fart for alvor. Etter hvert tar vannkraftutbygging over som vekstmotor, og holder koken i hvert fall til 2018. Kanskje lenger også, men det vil vise seg etter hvert som nye prosjekter kommer til. Og fortsatt er mye ugjort innen vind- og bølgekraft. Prosjektinformasjonen vår tyder på en liten boom i utbygging av disse energiformene fra 2017.

 

Det er godt kjent at også den kommunaltekniske infrastrukturen lider av et betydelig vedlikeholdsetterslep. Vannrørene lekker som siler og avløpsledningene er heller ikke mye å skryte av mange steder. Kommunene er i gang med å rydde opp, men det vil ta mange år før hele det eldgamle ledningsnettet er skiftet ut til noe med moderne standard.

 

Jo, anleggsmarkedet kommer til å blomstre i lang, lang tid. Blomstringen behøver på ingen måte å bli stoppet av at olje-Norge ikke lenger bidrar til vekst i offentlige inntekter. Tvert imot kan myndighetene nå planlegge for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold av offentlige anlegg, for å holde veksten i AS Norge i gang.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev