Bransjestatistikk

Bransjestatistikken er en kontinuerlig måling av markedsutvikling og -andeler. Deltagende markedsaktører rapporterer sine salgstall månedlig eller kvartalsvis.

I en bransjestatistikk rapporterer deltagende markedsaktører sine salgstall månedlig eller kvartalsvis, og Prognosesenteret utarbeider en kontinuerlig statistikk for bransjen som helhet.

 

Aktørene får tilgang til en individuell rapport som i tillegg til å vise størrelsen på totalmarkedet, også beregner aktørens egen markedsandel og markedsutvikling. Det er ikke mulig å se andre aktørers tall.

 

Tallene som innrapporteres kan enten være salgsvolum i antall og/eller omsetning i penger. Innrapporteringen gjøres på produktkategorier, men i rapporten tilbys det også beregninger av aggregerte totaltall.

 

Sikkerheten er ivaretatt via krypterte nettsider både for datainnsamlingen og rapporten. Det er ofte en bransjeforening involvert, og i disse tilfellene tar Prognosesenteret rollen som uhildet tredjepart og sikrer at bransjeforeningen ikke går på akkord med egen integritet.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev