Bygg- og anleggsprognoser

Hvordan blir utviklingen i de ulike bygg- og anleggssegmentene de kommende to-tre årene? Hvor mye skal det investeres for? Prognosesenteret analyserer de ulike delmarkedene og presenterer nye prognoser to ganger i året, basert på grundige analyser av de ulike delmarkedene.

rør

To ganger i året (mars og september) utarbeider vi nye oppdaterte markedsprognoser for utviklingen i BAE-markedet i hele Norden. Rapportene gir statistikk over utviklingen de seneste årene, samt prognoser for inneværende år og to år frem i tid.

 

Rapportene presenteres i oversiktlige og utfyllende webrapporter, oppsummeringsvideoer, PDF-rapporter, PowerPoint-presentasjoner og tallunderlag i Excel-format.

Nybygging av boliger

Hvor mange boliger skal det bygges de kommende årene, og hva påvirker igangsettingen og produksjonsverdien? Dette er sentrale spørsmål i prognoserapporten Nye Boliger.

 

Rapporten inneholder detaljerte prognoser for igangsetting av eneboliger, småhus og leiligheter samt fritidsboliger og boliggarasjer i alle landets fylker. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet. Markedsprognosene angis både i antall boliger og i produksjonsverdi. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Nybygging av yrkesbygg

Rapporten for yrkesbygg omfatter private næringsbygg og offentlige bygg. Nye Yrkesbygg-rapporten tar for seg aktiviteten innen de ulike byggtypene i hvert fylke, målt i kvadratmeter og produksjonsverdi. Analysen baseres på hvordan de ulike drivkreftene påvirker tilbud og etterspørsel i markedet i tillegg til bearbeidet prosjektinformasjon. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år og er basert på de ulike driverne av dette markedet.

Renovering, ombygging og tilbygg (ROT) av boliger

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av boliger, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Renovering, ombygging og tilbygg (ROT) av yrkesbyggmassen

Rapporten tar for seg utviklingen i markedet for renovering, ombygging og tilbygg av yrkesbygg, fordelt på fylker og byggtyper. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år.

Anleggsmarkedet

Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som gjerne står for 70-80 % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt svinger mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. For å kunne beregne utviklingen i anleggsmarkedet følger vi derfor påbegynte og planlagte anleggsprosjekter tett. Den historiske aktiviteten i rapporten viser utviklingen frem til i dag, mens prognosene for kommende aktivitet gir våre vurderinger av neste to-tre år. Statistikken og prognosene er fordelt på fylker og seks forskjellige anleggskategorier. I tillegg omhandler rapporten et anslag på drift og vedlikehold for vei, jernbane og energianlegg, fordelt på fylke.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev