Byggprognoser for Europa

Er din bedrift interessert i byggprognoser for Europa? Som representant i Euroconstruct kan vi tilby rapporter med statistikk og prognoser for det europeiske bygg- og anleggsmarkedet.
Om Euroconstruct

Euroconstruct er det ledende europeiske nettverket av analyseinstitutter, med fokus på bygg- og anleggsmarkedene i Europa. Euroconstruct-nettverket ble etablert for 50 år siden, og inkluderer i dag 19 medlemsland. Hvert enkelt land er representert ved faglig kompetente og ledende analyseforetak innen sine markedsområder. Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB er begge utvalgte representanter i Euroconstruct, med ansvar for det norske og svenske markedet.

 

Målet for Euroconstruct er å gi innsikt, analyser og prognoser om Europas byggesektor. Nettverkets kunder er aktører innen bygg- og anleggsbransjen, nasjonale og internasjonale organisasjoner, bank- og finanssektoren samt investeringsselskaper.

 

To ganger i året arrangeres et seminar hvor analyser og prognoser for utviklingen i det europeiske bygg- og anleggsmarkedet presenteres. I forbindelse med seminarene publiseres nettverkets Country report og Summary report som gir et enhetlig underlag med beskrivelse av markedsutviklingen i 19 land i Europa da kommende to–tre årene.

 

EC-medlemmer

Euroconstructs rapporter

Country report er en sammenstilling av alle medlemslandenes individuelle rapporter. Rapporten gir et detaljert innsyn i de spesifikke forutsetninger som gjelder i hvert enkelt land. Rapporten er på ca. 450 sider.

 

Summary report beskriver situasjonen i det europeiske bygg- og anleggsmarkedet sett i et mer overgripende perspektiv. Denne rapporten komplementerer landrapportene ved å presentere sammenligninger av makroøkonomiske forutsetninger, samt hvordan utviklingen i de enkelte delmarkeder og byggtyper utvikler seg i Europa. Rapporten er på ca. 190 sider.

 

Rapportunderlaget fra Euroconstruct hjelper deg med å:

  • Identifisere hvilke land og markedssegmenter som har størst potensial de kommende årene.
  • Sammenligne potensiale og risikobilde på tvers av land- og markedssegmenter.
  • Sette søkelys på de riktige delene av det europeiske bygg- og anleggsmarkedet.

Rapportene gir også tilgang til et nettverk av kontakter med unik innsikt i hvert enkelt land, noe som åpner for ytterligere og mer tilpasset informasjon der det er behov for det.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev