Fagseminar 2023

Velkommen til Prognosesenterets årlig fagseminar, tirsdag 10. oktober

 

 

Russlands vedvarende angrepskrig, sikkerhetspolitiske utfordringer, økende deglobalisering, dyrtid og en hverdag preget av mer usikkerhet enn noen gang tidligere. Er det snart på tide å planlegge for en oppgangsperiode?

 

Tirsdag 10. oktober inviterer vi deg til vårt årlige fagseminar. Foredrag du får høre denne dagen:


Fortsatt dystre utsikter for bygg- og anleggsmarkedet? (09:10–09:40)

Til tross for en svært negativ utvikling i markedet for nye boliger og nye hyttebygg det siste året, er det så langt fortsatt god fart i andre deler av BA-markedene. Vil fortsatt høy rente og generell usikkerhet også trekke yrkesbygg og anlegg i negativ retning? Rykende ferske analyser og prognoser for BA-markedene.

 

David Lund, Senior makroanalytiker, Prognosesenteret AS

 


Politiske utfordringer og viktige veivalg etter kommunevalget. (09:40–10:25)

Nåværende regjering har tilsynelatende ikke gjort det lett for seg selv og ville vel i dag ikke blitt gjenvalgt. Er det alle andre og alt annet som har skylda, eller har Jonas og Trygve seg selv å skylde for at «folk flest» så langt ikke helt henger med i svingene? Hvilke konsekvenser vil kommunevalgresultatet kunne få både lokalt, regional og sentralt?

 

Kristin Clemet, Daglig leder, Civita

 


Rentetoppen nærmer seg, men er inflasjonen helt under kontroll? (10:45–11:30)

Markedets forventninger til styringsrentetoppen flytter seg stadig mer ut i tid. De siste inflasjonstallene har likevel dempet risikoen for rentegalopp, men markedet ser fortsatt risiko for at styringsrenten vil heves mer enn indikert av Norges Banks rentebane tidligere. Selv om både total- og kjerneinflasjon har falt markant fra toppen, holder lønnsveksten seg gjennomgående høy. Energi- og råvarepriser har også tatt seg mer opp igjen i det siste, og langsiktige inflasjonsforventninger har igjen steget.

 

Marius Gonsholt Hov, Sjeføkonom, Handelsbanken

 


Geopolitiske trusler. Krig, cyber, sabotasje…og glem aldri Kina. (12:30–13:15)

Russlands forsøk på å annektere Ukraina har allerede fått varige storpolitiske konsekvenser. Hvilke scenarioer kan vi forvente fremover i Ukraina og på andre «fronter» og hvilke konsekvenser er sannsynlige for Norges del.

 

Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant og hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets Høgskole

 


Panelsamtale: Bolig- og hyttemarkedene – hva nå? (13:15)

Alt du trenger å vite om om bolig- og hyttemarkedet: Aktuelle trender, boligpriser, hyttepriser, geografi, byggekostnader, omsetning, renteeffekt, demografi, behov, kjøpsplaner, valgkriterier, m.m.

 

David Lund, senior markedsanalytiker; Marte Herje Strømme, analytiker; Peder Bjørnset Hansen, anaytiker; Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker; Bjørn-Erik Øye, senior analytiker, Prognosesenteret AS

 

Fagseminaret vil foregå på Radisson Blu Plaza, i kort avstand til Oslo S.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev