Fritidsbygg

Nordmenn er et hyttefolk. 40-50% av befolkningen eier eller disponerer fritidsbolig, men enda er etterspørselen etter fritidsbolig høy.

 

 

Fritidsbygganalysen tar for seg både nybyggings- og ROT aktiviteten i hyttemarkedet, i tillegg inneholder denne rapporten en del som fokuserer på de norske husholdningenes preferanser når det gjelder dette markedsområdet.

 

Fritidsanalysen er todelt, den ene delen er basert på en husholdningsundersøkelse som gjennomføres av Prognosesenteret regelmessig. Denne avdekker blant annet andelen som eier eller disponerer fritidsbolig i Norge eller i utlandet, informasjon om denne bygningsmassen, hvor mange som har kjøpsplaner, prisforventninger og preferanser, samt hvilke arbeider som er gjort og hvilke som planlegges  fremover. Den andre delen av rapporten omhandler statistikk, samt prognoser for igangsetting og estimater for ROT arbeider i dette markedet.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev