Future Living

Future Living-Partnership gir deg løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.
Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

Eksempel på spørsmål Future Living vil besvare

Innvendige fellesarealer

Hva ønsker forbrukeren at innvendige fellesarealer skal brukes til og hvordan prioriterer de når det får velge mellom ulike alternativer? Svarene får dere i årets første undersøkelse, som vi har valgt å kalle Innvendige fellesarealer.

Publiseringsdato – Q1 2022

 

Utvendige fellesarealer

Vi gjennomfører samme undersøkelse som i første kvartal, men nå med fokus på utvendige fellesarealer og hvordan forbrukerne prioriterer disse.

Publiseringsdato – Q2 2022

 

Et usikkert marked

Denne undersøkelsen skal gi innsikt i om og hvordan en verden som i dag er preget av politisk uro, krig i Ukraina med påfølgende energikrise og kraftig pris- og renteoppgang har påvirket forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon.

Publiseringsdato – Q3 2022

Teknologi i boligen

Hvordan ser forbrukerne på smarthusteknologi? Hvilke preferanser har de, og hvilke behov finnes? Vi følger opp temaet vi undersøkte i 2019, og ser på hvordan resultatet har endret seg.

Publiseringsdato – Q4 2022

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev