Future Living

Future Living-Partnership gir deg løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.

Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

Eksempel på spørsmål Future Living vil besvare

Korona og bosituasjon

Første tema ut er korona og bostiuasjon. Hvordan har Korona-situasjonen påvirket hvordan forbrukerne ser på sin nåværende, men fremfor alt sin fremtidige bosituasjon? 

Publiseringsdato – Q1 2021

Flyttestrømmer

Hvor bor man i dag og hvor ønsker man å bo i fremtiden?

Publiseringsdato – Q2 2021

Bærekraft

Hvordan ser forbrukerne på bærekraft? Hvilke holdninger har de, hva er en bærekraftig bolig og hvor bærekraftig er den boligen de bor i nå? Vi ser også på hvordan ting har utviklet seg siden sist gang vi gjennomførte denne undersøkelsen (2019).

Publiseringsdato – Q3 2021

Boform

De unge

Hvordan tenker de unge om fremtiden og sin bosituasjon? Hvilke forventninger har de, og hva er det som er viktig for dem?

Publiseringsdato – Q4 2021

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev