Future Living

Future Living-Partnership gir deg løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.

Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

 

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

 

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

Eksempel på spørsmål Future Living vil besvare

Boform

Boform

Første tema ut er boform. Med denne rapporten ønsker vi å ta temperaturen på Norge når det gjelder alternative bokonsepter. Vi ser blant annet på hvor attraktivt det er å dele areal med andre, hvordan man forholder seg til å bo med personer i andre aldersgrupper og hvilke soner som er mest attraktive å dele. 

Publiseringsdato – Q1 2020

 

 

 

Planløsning

 

Planløsning

At en god planløsning er viktig vet vi, men hva er det som kjennetegner en god planløsning? Hvilken planløsning passer ulike grupperinger best, og hvilken oppbevaringsløsing er mest attraktiv? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å besvare i årets tredje rapport.

Publiseringsdato – Q2 2020

Nybolig

Holdning til nyboliger

Hva er det som gjør en nyprodusert bolig attraktiv? Hvilke begrensninger finnes og hvordan fremstilles nyboliger i media? Dette er et par av spørsmålene vi besvarer i årets rapport

Publiseringsdato – Q3 2020

 

Eldrebølgen

Eldrebølgen

Ingen har vel gått glipp av det faktum at vi i fremtiden får en eldrebølge, men hvordan ser denne gruppen på sin fremtidige bosituasjon? Hva forventer man av neste bolig? Dette ønsker vi å finne ut av i året siste rapport. 

Publiseringsdato – Q4 2020

 

 

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev