Future Living

Future Living-Partnership gir deg løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.
Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

 

 

Tema for årets rapporter

Bærekraft

Årets første Future Living-tema er bærekraft. I rapporten skal vi bl.a. se på kjennskapen til de ulike merkeordningen for bærekraft, hvordan forbrukerne ser på sin egen bolig ut ifra et bærekraftsperspektiv og i hvilken grad de er villige til å endre sine hverdagsvaner. Vi ser også på om og hvordan resultatene har utviklet seg fra de to tidligere rapportene (2019 og 2021) vi har levert om temaet. Rapporten publiseres i mars.

 

Publiseringsdato – Q1 2023

 

Årsak til valg av bolig

Med denne rapporten ønsker vi å gi deg som partner innsikt i hva forbrukerne synes er viktig når de skal kjøpe bolig og hvordan de prioriterer mellom ulike faktorer som kan påvirke kjøpet. I undersøkelsen får vi svar på hva som er viktigst og hvor viktig de ulike faktorene er i relasjon til hverandre. Vi ønsker også å se på hvordan preferanser skiller seg mellom ulike grupperinger. I tillegg sammenligner vi resultat med undersøkelsen som ble gjennomført i 2019.

 

Publiseringsdato – Q2 2023

 

Et usikkert marked

Med denne rapporten ønsker vi å følge opp rapporten som ble publisert i 2022. Rapporten skal gi innsikt i om og hvordan en verden som i dag er preget av politisk uro, krig i Ukraina med påfølgende energikrise og kraftig pris- og renteoppgang har påvirket forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon.

Publiseringsdato – Q3 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilpreferanser

Formålet med denne rapporten er å gi deg som partner innsikt i hva forbrukerne foretrekker når det gjelder stil/design på enebolig, kjøkken, bad og interiørstil. I tillegg ser vi på hvordan resultatet har utviklet seg siden 2019.

 

Publiseringsdato – Q4 2023

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev