Future Living

Future Living-Partnership gir deg løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.
Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

 

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

Tema for årets rapporter
Holdninger til nybygde boliger

Publiseringsdato – Q1 2024

 

Formålet med denne rapporten er å gi våre partnere innsikt i forbrukernes holdninger til nybygde boliger.

 

Eksempler på spørsmål rapporten skal besvare:

 • Hvor stor andel av befolkningen over 25 år foretrekker en nybygget bolig?
 • Hvorfor foretrekker man en nybygget bolig eller en brukt bolig?
 • Hva kan gjøre nybygde boliger mer attraktive?
 • Hvordan ser man på risikoen rundt det å kjøpe nybygget bolig?

Årsak til valg av prosjekt

Publiseringsdato – Q2 2024

Formålet med denne rapporten er å gi våre partnere innsikt i hvilke egenskaper som gjør et boligprosjekt attraktivt og hvordan forbrukerne prioriterer mellom ulike egenskaper som kan tenkes påvirke prosjektets attraktivitet. Vi ønsker også å se på hvordan preferanser skiller seg mellom ulike grupperinger, og vi vil kartlegge preferanser knyttet til boområde.

 

Eksempler på spørsmål som rapporten skal besvare:

 • Hvordan prioriterer forbrukerne mellom ulike egenskaper ved et leilighetsprosjekt?
 • Hvilke egenskaper har stor betydning og hvilke har mindre betydning for om man opplever et prosjekt som attraktivt eller ikke?
 • Hvor stor er forskjellen i betydning mellom de ulike faktorene?
 • Finnes det forskjeller mellom ulike grupper?

Oppfølging – Et usikkert marked

Publiseringsdato – Q3 2024

 

Med denne rapporten ønsker vi å følge opp tidligere rapporter som omhandlet den usikkerheten som preger markedet i dag. Hensikten er å gi våre partnere innsikt i om og hvordan en verden som i dag er preget av politisk uro og krig, med påfølgende økte levekostnader for husholdningene, har påvirket forbrukernes holdninger og preferanser rundt egen bosituasjon.

 

Eksempler på spørsmål rapporten skal besvare:

 • Hvordan tenker husholdningene rundt flytting?
 • Har økte kostnader påvirket boligpreferansene og i så fall hvordan?
 • I hvilken grad er man usikker på egen bosituasjon og hvordan ser man på fremtiden?

Teknologi i boligen og Bærekraft

Publiseringsdato – Q4 2024

Med denne rapporten ønsker vi å knytte sammen to temaer som vi har undersøkt tidligere, Teknologi i boligen og Bærekraft. I våre tidligere undersøkelser har vi for eksempel sett at energieffektive løsninger har blitt viktigere for forbrukerne, og dette er noe vi ønsker å få dypere innsikt i gjennom denne rapporten.

 

Eksempler på spørsmål rapporten skal besvare:

 • Hvilke holdninger finnes rundt bærekraftig boliger?
 • Hvordan ser kjennskapen og holdningene rundt energieffektive løsninger ut?
 • Hvordan ser kjennskapen til smarthusbegrepet og ulike teknologiske løsninger ut?
 • Hvor viktig er det at det er tilrettelagt for smarthusløsninger når man flytter til en ny bolig?
 • Hvordan har holdningene utviklet seg fra tidligere år?

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev