Future Living

Future Living Partnership er en abonnementstjeneste som gir deg som kunde løpende og oppdatert innsikt om boligmarkedet og norske boligkjøperes boligpreferanser.

 

Kontinuerlig oppdatert innsikt i boligmarkedet

Vi sørger for at du er i forkant av dine potensielle kunders ønsker og behov, enten du bygger boliger eller leverer produkter og tjenester til boligkjøperen!

 

Kunnskap om hva som skal bygges for morgendagens boligkjøpere er naturligvis viktig for å kunne utvikle riktige produkter, boligtjenester og -løsninger. Gjennom kvartalsvise analyser holder vi våre Future Living partnere løpende oppdatert med unik markedsinnsikt og et solid beslutningsunderlag.

Hvorfor Future Living Partnership?

Gjennom Future Living Partnership får du nyttige innspill på trender og utviklingstrekk i markedet, med verdifull innsikt i hvordan konkrete målgrupper lever sine liv, hvordan de bor i dag, samt hvordan de vil bo i fremtiden. Future Living Partnership gir deg mulighet til å påvirke fremtidig tematikk og komme med innspill til aktuelle problemstillinger gjennom deltagelse på seminarer/workshops.

Eksempel på spørsmål Future Living vil besvare

Bolig-Norge

Temaet “Bolig-Norge” vil gi deg et godt bilde av det norske boligmarkedet. Vi berører områder som boligbehov, befolkning, flyttevolum og kjøpsevne og ser på de geografiske forskjellene i Norge som gir deg verdifull innsikt for fremtidige beslutninger.

Publiseringsdato – Oktober 2018

 

Hverdagslivet

Hva vi bruker tiden på i boligen vår er sentralt for å sikre at boligen har riktige kvaliteter og funksjoner. I temaet “Hverdagslivet” kartlegger vi hvordan vi lever livene våre i dag, både i hverdagen og på fritiden, og hvordan vi ønsker å leve i fremtiden.

Publiseringsdato – Q4 2018

 

 

Teknologi i boligen

Teknologi blir en mer og mer integrert del av boligen. I denne delen ønsker vi å gi svar på hvordan boligkjøpere ser på ulike områder innen smarthusteknologi, fremtidens behov og hvilke utfordringer som boligaktører kan tenkes å stå overfor på teknologiområdet

Publiseringsdato – Q1 2019

 

 

Bærekraft

Å bygge og utvikle bærekraftige boliger har vært fokus lenge. Vi undersøker hvordan man ser på de valg man som boligeier eller kjøper kan stilles overfor koblet til bærekraft. Temaet omhandler områder som energieffektivitet, påvirkning på inne- og ytre miljø, delingsøkonomi og bomiljø.

Publiseringsdato – Q2 2019

 

 

Boligpreferanser

Hvilke preferanser har boligkjøperne på boligtyper, bokvaliteter, stil og design? Hva ønsker man å oppgradere i fremtiden? Disse og andre spørsmål besvarer vi under temaet “Boligpreferanser”.

Publiseringsdato – Q3: 2019

Hvordan leveres resultatene?

✓ En hovedrapport hvert kvartal for hvert tema

✓ Som kunde får du tilgang til en intuitiv nettbasert rapportmodul med mulighet til å analysere resultatene ut fra spesifikke behov

✓ Seminarer/workshop

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev