GeoInsight

Interaktiv nettportal som gir deg informasjon om den demografiske sammensetningen, boligsammensetningen, boligbyggingen og boligmarkedet.

GeoInsight er Prognosesenterets nye interaktive nettportal som gir deg innsikt i en rekke demografiske statistikker, flytting, boligbygging i tillegg helt unik innsikt om boligmarkedet. All statistikk kan brytes ned på mer enn 19 000 geografiske områder, inkludert fylker, kommuner, delområder, grunnkretser, postnumre og flere andre områdetyper.

 

Omtrent en halv million boliger har fått en personlig vurdering av energimerke i løpet av de siste fjorten årene. Vi har innhentet disse og publisert gjeldene energimerke i GeoInsight. Samtidig har våre analytikere beregnet energimerker på resterende to millioner boliger. For å kunne beregne dette, har byggeåret til boligen vært førende i tillegg til vurderte energimerker til naboboliger med tilsvarende egenskaper. Disse naboene befinner seg primært i samme bygg eller på samme adresse.

 

Tjenesten er designet for å gi brukeren en intuitiv og brukervennlig opplevelse. Vi har også inkludert en nyutviklet robot som skriver et sammendrag for deg – både på norsk og engelsk.

 

Du kan eksportere en oversiktlig Excel-fil som sammenstiller den mest relevante innsikten. Denne innsikten kan også kan publiseres som attraktive PDF-rapporter og PowerPoint-presentasjoner.

 

Våre dashboards gir deg detaljert statistikk som er nøkkelen til velinformerte beslutninger. De fleste statistikkene kan brytes ytterligere ned på relevante boligtyper, slik at du får best mulig informasjon om dine målgrupper.

 

Hvilken informasjon får jeg om geografiske områder?
 • Befolkningssammensetning
 • Familietyper
 • Økonomisk situasjon
 • Flytting til og fra et område
 • Estimat for energimerking (A-G) av alle boliger i Norge
 • Boligmassen
 • Boligeiere
 • Boliginformasjon på enhetsnivå
 • Igangsettingstillatelser til bolig
 • Fullførte boliger
 • Pågående boligbygging – Hvem som bygger, hvor det bygges og hva som bygges
 • Forventet alderssammensetning til kjøperne av kommende boligprosjekter (prosjektnivå)
 • Omsetninger
 • Boligpriser
 • Boligkjøpere og boligselgere
 • Omsatte objekter i et område
 • Bolig- og bygginformasjon
 • Borettslag og sameier
 • Fritidsboliginformasjon (bestand, omsetninger, priser, kjøpere, selgere, bygging, etc.)
 • Visuelle kartlag om risk, reguleringsplaner, vegstøy, stoppesteder, butikker, etc.
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev