Handelsanalyser

Våre handelsanalyser kombinerer praktisk erfaring, komplette data om tilbud og etterspørsel samt dokumentert metodikk. Ved vurdering rundt etablering av kjøpesenter og butikker gir vi objektive, svært treffsikre estimater.
Prestasjonsanalyser

Våre prestasjonsanalyser gir grunnlag for å raskt avvikle butikker som aldri vil bli lønnsomme fordi markedsunderlaget mangler, korrigere butikker som selger for lite fordi ledelsen ikke fungerer, forstå hvilke butikker som skaper større omsetning enn andre og lære av disse for å styrke kjeden.

 

White spot analyser handler om å synliggjøre områder med potensiale for lønnsom drift  og minst kannibalisering. Samlet gir det en fullstendig oversikt over et optimalt nettverk av butikker eller kjøpesenter.

 

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev