Hvorfor er markedsanalyse viktig?

Markedsanalyser bør gjennomføres på løpende basis og som en naturlig del av forretningsprosessen. Å forstå potensialet i å gjennomføre analyse, og lære organisasjonene å bruke denne innsikten, er avgjørende for å være konkurransedyktig over tid.

Bygg- og eiendomsmarkedet er under stadig forandring. Globalisering, konjunkturelle svingninger, nasjonale reguleringer eller målrettet støtte, endrede konsummønstre, demografiske forandringer og et økt miljøhensyn skjerper kravene til selskapets evne til å handle og reagere på de endringer som skjer.

 

Selskap legger i dag store ressurser i å effektivisere og modernisere sine støttesystemer, men hva hjelper det om man baserer arbeidet sitt på usikre eller rent feilaktige antakelser om markedet?

 

Med veldefinerte analyser øker sjansen til å nå målsetninger samtidig som risikoen for å ta feilaktige eller ubegrunnet beslutninger minsker. Analyse av et firma sitt marked,markedsforutsetninger og kunders verdier og preferanser sikrer at selskapet har nødvendig og skreddersydd kunnskap. Hvilket kan bety forskjellen mellom suksess og fiasko.

 

Begrunnede beslutninger er naturligvis viktig i alle sammenhenger, men det er noen områder som er særlig viktig å løfte fram:

 

Minske forretningsrisiko

Å minske forretningsrisiko kan handle om alt fra å sikre spredning eller mangfold i styresammensetning, redusere avhengighet av én enkelt medarbeider, til å redusere risikoen i kundebasen eller eksponering for enkelte markeder og segmenter.

 

Ved å redusere risiko, eller i det minste være klar over hvor den er, er det mulig å ta beslutningene som trengs for å muliggjøre fortsatt vekst. Å drive en bedrift uten markedsanalyse er som å seile uten kompass.

 

Identifisere vekstmuligheter

Innsikt om kundenes behov, hvordan de oppfører seg og hvor de kjøper sine produkter og tjenester skaper forutsetninger til å forbedre bedriften. Løfter man blikket ytterligere kan man også oppdage nye markeder eller segmenter som ennå ikke er identifisert av konkurrerende bedrifter.

 

Presisere kundebehovet

Enhver bedrift er avhengig av å være i stand til å produsere tjenester eller produkter som kunden etterspør. På den andre siden, kan kunden ha latente eller uuttalte behov de ikke selv kjenner. Kundene vet ikke alltid hva de vil ha før de faktisk ser det. Steve Jobs beskrev det som «You’ve got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You cannot start with the technology and try to figure out where you are going to sell it.”

 

Ved å forstå dine kunders grunnleggende behov, kan bedriften identifisere nye tjenester og produkter – før både kunder og konkurrenter gjør det.

 

Etablering av strategiske konkurransefortrinn

I teorien kan bedrifter skape konkurranse ved å velge mellom å tilby produkter eller tjenester som er rimeligere enn konkurrentens, å tilby noe som markedet er villig til å betale mer for, eller å rette seg til utvalgte segmenter i markedet. Dessverre byr virkeligheten på større utfordringer, og det er ikke åpenbart hvordan man skal posisjonere seg om man ikke vet hvordan konkurrentene handler, hvordan markedet ser ut eller hva dine potensielle kunder ønsker.

 

Følge opp deres prestasjon

Å måle resultater er i mange sammenhenger naturlig og det finnes flere klisjeer som «What gets measured gets done» eller «If you can measure it, you can manage it». Det er naturligvis ikke så lett, men det er ingen tvil om at hver bedrift eller organisasjon må forstå hvilket avtrykk virksomheten setter på markedet.

 

For å gi rom for forbedring, er det viktig å forstå sammenhengen mellom bedriftens kvalitet og de målene som skal oppnås. Dette skaper forutsetninger for optimalisering av ressursene.

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev