Kommunemonitor

Kommunemonitor er en nettbasert tjeneste som enkelt og raskt gir deg oversikt over de viktigste demografiske og boligrelaterte data for alle landets kommuner.

Basert på mange års erfaring med demografiske og boligrelaterte problemstillinger, har vi i denne tjenesten samlet data som er viktige elementer for beslutningsstøtte.

 • Befolkning- sammensetning i dag og i fremtiden
 • Husholdninger – typer og størrelser
 • Flytting –  flyttestrømmer og flyttefrekvenser
 • Boligbygging –  statistikk og prognoser for de neste 2-3 år
 • Boligmassen –  fordelt på boligtype, byggeår og størrelse
 • Fritidsbygg – fritidsbyggmassen og igangsetting av nye
 • Boligpreferanser – hvordan vil man bo i fremtiden?
 • Boligbehov – hva må bygge sfor å holde tritt med befolkningsveksten?
 • Økonomi – kjøpskapasitet, inntekt og gjeld
 • Arbeidsliv – arbeidsledighet, sysselsetting, bedrifter og pendlerstrømmer

 

KommuneMonitor presenterer data i oversiktlige grafer, tabeller og kart. Dataunderlaget kan  eksporteres til Excel og grafene  som bilde.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

I 2022 lanserte vi KommuneMonitor 4.0.  Noen av fordelene med denne versjonen av KommuneMonitor er :

 • Bedre og mer tidsriktig design
 • Løsningen er bygget på en fleksibel plattform, og hver temaside kan bedre tilpasses innholdet
 • Oversiktssider for hvert tema, der alle undertemaer blir oppsummert
 • Flere eksportmuligheter
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev