Kommunemonitor

Kommunemonitor er en nettbasert tjeneste som enkelt og raskt gir deg oversikt over de viktigste demografiske og boligrelaterte data for alle landets kommuner.

Verktøyet presenterer underlaget i oversiktlige grafer, tabeller og kart. I tillegg kan du ta ut en eksport til Excel, der du selv kan tilpasse datasettet til ditt behov.Basert på mange års erfaring har vi samlet og bearbeidet statistikk innenfor følgende områder:

 

 • Befolkningssammensetning i dag og i fremtiden
 • Husholdninger – typer og størrelser
 • Flyttestrømmer
 • Boligbygging statistikk og anslag for de neste 2-3 år
 • Boligmassen og fordeling av denne
 • Fritidsbyggmassen og igangsetting av nye fritidsbygg  NY!
 • Boligpreferanser – hvordan vil man bo i fremtiden?
 • Boligbehov fremover
 • Kjøpsevne – hva kan man betale for en bolig?
 • Arbeidsledighet
 • Pendling

M.m

 

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass i Kommunemonitor. Alle data er nå basert på ny kommunesammensetning, også statistikk tilbake i tid. For sammenslåtte kommuner er data for historiske kommuner slått sammen, prosentandeler og gjennomsnitt er vektet basert på nivåene, hovedsakelig befolkningen, i de gamle kommunene.

 

Det vil derfor nå være mulig å se på nivåer over tid basert på gjeldende kommunegrenser.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev