Kundetilfredshet

Vi måler kundetilfredshet (KTI) med målsetting om å bidra med kunnskap og innsikt om hvordan du kan jobbe målrettet med å øke tilfredsheten blant dine kunder. Fornøyde kunder er lojale kunder, hvilket vil bidra til bedre lønnsomhet i din bedrift.

Prognosesenterets KTI-undersøkelser kartlegger hvor fornøyde dine kunder er. Undersøkelsen bidrar til å identifisere de viktigste forbedringsområdene. Undersøkelsen er dermed ikke bare en måling av hvordan bedriften presterer innen forskjellige områder, men også en studie i hva som påvirker kundetilfredsheten.

 

Med bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker tilfredsheten får bedriften mulighet til å forbedre de riktige og viktige områdene i bedriften. På den måten vil kundetilfredshetsanalysene bidra til å sette felles mål for hvordan alle ansatte i bedriften bør jobbe for å få enda mer fornøyde og lønnsomme kunder.

 

Vår metodiske tilnærming egner seg for alle typer av bedrifter, og vi måler i dag kundetilfredshet innen mange forskjellige bransjer, og for et stort antall bedrifter.

Internasjonal og veletablert undersøkelse- og analysemetode

Vi benytter oss av en internasjonal standard i måten vi gjennomfører våre kundetilfredshetsundersøkelser på. Ved å la Prognosesenteret gjennomføre måling av kundetilfredsheten blant dine kunder, vil du kunne sammenligne resultatene med andre bransjer og bedrifter.

 

Grunnlaget for undersøkelsen er et relevant og metodisk riktig spørreskjema der visse spørsmål er standardiserte, mens andre er bransje- og bedriftsspesifikke.

 

For på beste måte å forstå hva som påvirker tilfredsheten blant dine kunder, måler vi hvilke forventninger kunden hadde før kjøpet, samt hvordan kunden opplever verdien, kvaliteten og servicen knyttet til kjøp av dine produkter og tjenester. Produkt- og servicekvalitet er i sin tur inndelt i forskjellige kategorier, for på denne måten å fange opp detaljert informasjon om hva som påvirker tilfredsheten.

Hvordan presenteres resultatene?

Løpende nettbasert rapportering av resultatene

Resultatene fra undersøkelsen presenteres i en nettbasert rapport som til enhver tid er oppdatert med de ferskeste svarene. Rapporten gir deg mulighet til å kjøre egne analyser der du blant annet kan sammenligne forskjellige deler av virksomheten, samt se på forskjeller mellom ulike deler av kundemassen.

 

Nettrapporteringen gir deg unik innsikt i hvordan dine kunder opplever din virksomhet, samt hva du bør fokusere på for å få enda mer fornøyde kunder.

Statistiske analyser peker ut den mest effektive veien mot høyere kundetilfredshet

For å kunne prioritere riktig gjennomfører vi analyser som avdekker hvilke områder du bør prioritere for å oppnå høyere kundetilfredshet.

Kunder og bransjer

Vår metode for å måle kundetilfredshet egner seg for alle typer bransjer og virksomheter, og vi har bred erfaring med KTI-målinger innen et bredt spekter av bransjer.

 

Vi måler kundetilfredsheten blant boligkjøperne

Prognosesenteret måler kundetilfredsheten for store deler av boligbransjen i Norge og Sverige.

 

Hver enkelt boligaktør får mulighet til å sammenligne egne resultater med bransjen totalt, for alle problemstillinger vi kartlegger i undersøkelsen.

 

På vårt årlige KTI-seminar for boligaktørene kåres den aktøren som har de mest fornøyde kundene, totalt og på prosjektnivå. I tillegg presenteres bransjeresultatene i en egen analyse som alle deltagende bedrifter får tilgang til.

 

Mange KTI-kunder i andre bransjer

  • Byggevarehusene – vi måler kundetilfredsheten blant norske husholdninger som har handlet varer i byggevarehusene i forbindelse med oppussing av egen bolig.
  • Byggevareprodusenter – i våre målinger av kundetilfredsheten for byggevareprodusentene henvender vi oss til profesjonelle, så vel som privatkunder. Tematikken og spørsmålstillingene er tilpasset definerte kundegrupper.
  • Entreprenører – måling av kundetilfredshet for det utførende leddet tilpasses ofte hver enkelt kunde og deres virksomhet.
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev