Konsulentoppdrag

Om du eller din organisasjon har behov for ny kunnskap eller innsikt som ikke dekkes av Prognosesenterets løpende markedsovervåkingstjenester, står vårt erfarne konsulent-team beredt til å bidra.

Med mer enn 30 års erfaring har vi mulighet til å bistå våre kunder med skreddersydde analyser, basert på deres unike informasjonsbehov. Vårt kompetente konsulentteam besitter unik kompetanse, og har jobbet med et bredt spekter av kundetilpassede oppdrag innen blant annet følgende områder:

Strategi- og trendanalyser – analyse av langsiktige trender med konsekvenser for strategi og langsiktig planlegging.

 

Produktutvikling og innovasjon – kartlegging av markedspotensialet for nye produkter og tjenester belyst gjennom kvalitative eller kvantitative metoder.

 

Demografi og marked – forståelse av demografiske og markedsmessige forhold for dine salgs- og markedsområder, på det geografisk nivå og for det geografiske området du ønsker.

 

Kundesegmentering og markedsføring – kategorisering av kundegrupper i segmenter gir helt nye muligheter for spisset og målrettet markedsføring og markedskommunikasjon, på nasjonalt, regionalt og lokalt mikronivå.

 

Kundeadferd og kundetilfredshet – forståelse av kundenes adferd bør alltid ligge til grunn for hvilke produkter og tjenester man tilbyr i markedet, der systematisk måling av kundetilfredshet gir løpende tilbakemeldinger på prioriterte forbedringsområder.

 

I tett dialog med våre kunder konkretiserer vi aktuelle problemstillinger – og kommer med forslag til egnede metodevalg.

Vårt mål er alltid fornøyde kunder!

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev