Personvern og datasikkerhet

Alle som deltar i Prognosesenterets markedsundersøkelser kan være trygge på at opplysningene håndteres konfidensielt og blir beskyttet hos Prognosesenteret. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning) og etiske retningslinjer (ESOMAR) for markedsundersøkelser.
Personvernerklæring (sammendrag)

Prognosesenteret er et uavhengig markedsanalyseforetak, hvilket betyr at vi ikke kommer til å rette markedsføring mot deg, eller forsøke å selge deg noe. Informasjonen du gir i våre undersøkelser vil kun bli brukt i markedsanalyser for våre klienter eller i vår egen regi.

Din deltagelse i en undersøkelse er fullstendig frivillig, og du har når som helst rett til å avbryte din deltagelse. Vi garanterer konfidensialitet for alle dine opplysninger, hvilket betyr at det kun er de medarbeidere i Prognosesenteret (og evt. vårt svenske søsterselskap Prognoscenteret) som er direkte tilknyttet undersøkelsen som kan identifisere dine personlige svar. Bestilleren av undersøkelsen får kun informasjonen i samlet form hvor det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner.

Les personvernerklæringen for respondenter
ESOMAR og etiske retningslinjer

Prognosesenteret er medlem i ESOMAR, en internasjonal organisasjon for markedsundersøkelsesbyråer. ESOMAR jobber for å utvikle allmenhetens og byråenes tillit, samt kompetanse i bransjen.

Vi følger de etiske retningslinjene som er gitt av ESOMAR, og for å støtte dette viktige arbeidet har også vår metode- og kvalitetsansvarlige medarbeider et personlig medlemskap i ESOMAR.

Les mer om vårt ESOMAR-medlemskap
Datasikkerhet

Prognosesenteret følger maler utarbeidet av Datatilsynet for å ivareta internkontrollen av våre systemer, teknisk infrastruktur og data. I tråd med gjeldende regelverk vil eventuelle avvik og sikkerhetsbrudd meldes til Datatilsynet, og de berørte vil bli varslet.

Våre servere er lokalisert i Oslo, hvor de er plassert i en dedikert serverpark med et høyt sikkerhetsnivå. Alle sensitive data sendes kryptert til og fra våre maskiner, og alle lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal sikre at informasjon ikke endres, kommer på avveie eller blir misbrukt.

Når vi benytter oss av databehandlere, dvs. eksterne samarbeidspartnere og tredjepartssystemer for innsamling og behandling av data, påser vi at disse ivaretar kravene til personvern og datasikkerhet.

Personvernombud

Kontakt gjerne vårt Personvernombud,
Jørgen Brannstorph, dersom du har spørsmål:

  • rundt personvern og datasikkerhet i Prognosesenteret
  • vedrørende dine personvernrettigheter som EU-borger

Følg linken til Datatilsynets hjemmesider for å lese mer om EU-borgernes personvernrettigheter.

EU-borgernes personvernrettigheter
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev