Personvernerklæring for kunder

Vi beskytter ditt personvern, og du skal føle deg trygg når du betror dine personopplysninger til oss. På denne siden forklarer vi hvordan vi jobber for å ta vare på dine rettigheter og beskytte ditt personvern.
Hvorfor behandler Prognosesenteret personopplysninger om sine kunder?

Vi behandler kun personopplysninger når vi har juridisk grunnlag, og vi følger alltid personopplysningsloven og etiske retningslinjer.

 

Vi behandler dine personopplysninger primært for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å overholde loven. Vi behandler også dine personopplysninger for å kunne gi deg best mulig service hva gjelder f.eks. markedsføring, tilbud og informasjon.  Dette er våre såkalte berettigede interesser. Enkelte behandlinger gjøres kun om du først har samtykket til det, f.eks. gjennom å delta på våre egne kundeundersøkelser.

 

Du har rett til å motsette deg at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring og visse typer utsendelser. Slike utsendelser inneholder alltid en lenke som automatisk forhindrer fremtidige utsendelser.

 

Du kan i noen tilfeller har rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger. Dette kan f.eks. være dersom vi ikke blir enige om vårt juridiske grunnlag for behandling. Enkelte personer har særskilte personlige grunner som gjør at våre berettige interesser ikke oppveier deres rettigheter og kan da forhindre oss fra å behandle dennes personopplysninger. Hvis du ønsker å begrense behandlingen eller har innvendinger til behandling av personlige grunner, vennligst ta kontakt med oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

I hovedsak behandler vi personopplysninger som du selv, eller som din arbeidsgiver, har gitt oss direkte. Vi kan også behandle opplysninger fra en tredjepart, f.eks. en bransjeforening eller data om potensielle kunder. Enkelte aktivitetsopplysninger samles inn digitalt når du logger inn som kunde på vår nettside. Dette er gjort i kvalitetssikrings- og utviklingsformål.

 

For å kunne dokumentere sentrale aspekter i vår kommunikasjon med deg, kan vi også ta med ustrukturerte notater om vår kommunikasjon.

 

Vårt utgangspunkt er å ikke behandle flere personopplysninger enn hva som er nødvendig for vårt formål, og vi forsøker alltid å bruke data som inneholder minst mulig sensitive personopplysninger. Under følger informasjon om de vanligste personopplysningene vi håndterer og hvordan vi får tilgang til dem:

 • Informasjon du oppgir i kontrakter og ved kjøp av tjenester, f.eks. hvilken tjeneste du har kjøpt
 • Informasjon som vi mottar når du registrer deg for nyhetsbrev og andre utsendelser, f.eks. e-post
 • Informasjon vi mottar når du registrer deg til våre kurs eller seminarer, f.eks. deltagelse
 • Informasjon vi mottar fra din arbeidsgiver, f.eks. yrkestittel
 • Informasjon som vi mottar når du besvarer spørreskjemaer eller andre undersøkelser, f.eks. omdømme
 • Informasjon om aktivitet på kundeweb, f.eks. innloggings- og nedlastingshistorikk
 • Informasjon fra tredjepart om potensielle kunder, f.eks. kontaktinformasjon og arbeidsgiver
 • Interne notater om kommunikasjon mellom oss og deg.

Du har alltid rett til å vite nøyaktig hvilken informasjon vi har lagret om deg, og få denne endret. Du kan også be oss om å slette bestemte opplysninger og flytte opplysninger du selv har gitt oss til et annet selskap.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi identifiserer ikke enkelte besøkende på våre offentlige nettsider. Våre offentlige nettsider bruker imidlertid informasjonskapsler og lignende for å telle besøksfrekvens på forskjellige sider. Også annen teknisk informasjon om besøkende (f.eks. operativsystem, nettleser, enhetstype) kan lagres for kvalitetssikring- og utviklingsformål.

Er dine personopplysninger behandlet på en trygg måte?

Vi utarbeider rutiner og praksis for å sikre at dine personopplysninger håndteres trygt. I utgangspunktet er det bare de i organisasjonen som trenger personopplysningene for å kunne utføre jobben sin, som skal ha tilgang til dem.

 

Alle Prognosesenterets lagringsområder har sikkerhetstiltak som forhindrer at informasjonen blir endret, tapt eller misbrukt. Interne prosedyrer er på plass for å minimere risikoen for feil databehandling blant de ansatte i Prognosesenteret.

 

Vi lagrer de personopplysninger vi har berettiget interesse for å behandle, så lenge den berettige interessen gjelder. All informasjon Prognosesenteret samler inn kan lagres i opptil to år etter at formålet med innsamlingen er fullført. Dette for å muliggjøre intern kvalitetssikring, samt for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Når videreformidler vi dine personopplysninger?

Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter, med mindre du selv har samtykket til det eller hvis det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov. I tilfeller der vi gir bort personopplysninger til en tredjepart, etablerer vi konfidensialitetsavtaler og sikrer at personopplysningene behandles på en trygg måte.

 

Din arbeidsgiver kan få vite om du er registret som f.eks. kontaktperson eller lisensbruker for selskapet, men ellers vil vi ikke dele dine personopplysninger med din arbeidsgiver.

Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig

Den ansvarlige for personopplysninger i Prognosesenteret AS er Adm. dir. Bjørn Birkeland. Dette innebærer at han har det overordnete ansvaret for håndteringen av personopplysninger vi samler inn. I tillegg har vi et eget personvernombud, Jørgen Brannstorph, som er registrert hos Datatilsynet.

 

Personvernombudets oppgaver:

 • Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
 • Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
 • Gi råd om, og delta, i konsekvensanalyser
 • Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten

Hos vårt datterselskap, Prognoscentret AB, er det VD, Patric Lindqvist, som er ansvarlig for personvernopplysninger.

 

Du finner komplette kontaktopplysninger til både Bjørn Birkeland og Jørgen Brannstorph fra vår kontaktside.

 

Om du føler at vi behandler dine personopplysninger feil, kan du også sende klage til Datatilsynet.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev