Prognoser og innsikt for bygg- og eiendomsmarkedet

Enhver bedrift har behov for innsikt om sitt markeds utvikling, samt kundenes behov og holdninger. Vi tilbyr skreddersydde underlag som gir deg god og korrekt beslutningsstøtte.
Bransjedata

Markedets drivkrefter

Vi følger løpende med på faktorer i markedet som påvirker forutsetningene for byggeaktiviteten i Norden.

Unik bransjedata

Vi følger hvordan ulike byggevareprodukter omsettes og distribueres i markedet, samt hvem som initierer og tar kjøpsbeslutningen.

Kundeopplevelse

Vi måler og evaluerer hvordan kundene oppfatter service, produkter, tjenester og merkevarer i ditt marked.

Kundepreferanse

Våre undersøkelser er med på å gi deg forståelse for kundens behov, holdninger og adferd.
Analyse
Vår unike og brede kompetanse gjør at vi kan velge riktig undersøkelsesmetode, analysere data og trekke relevante konklusjoner.

Eksperter på analyse og metode

Bred markedsforståelse om den nordiske bygg- og eiendomsbransjen

Vår gode kjennskap til markedet gjør oss i stand til å forstå hvilken informasjon som trengs i ulike situasjoner.
Beslutningsunderlag
Vi tilpasser alltid våre analyser slik at de gir den kunnskapen som er nødvendig i gitte situasjoner

Informasjon tilpasset dine behov og spørsmål

Smarte beslutningsunderlag for kloke beslutninger

Våre analyser gir alltid detaljerte og nyanserte resultater, noe som gir et godt underlag for vellykkede beslutninger

Hva kan vi hjelpe deg med?

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev