Fagseminar 2018: Utfordringer og muligheter inn i en ny virkelighet

Velkommen til Prognosesenterets fagseminar og 40-årsjubileum!

Prognosesenteret ble etablert i februar 1978. Bakgrunnen for etableringen var bl.a. at noen fremsynte hoder antok at byggsektoren var på vei ut av en tilværelse som til dels var subsidiert og offentlig styr, til å bli fullt ut markeds- og konjunkturavhengig. Likevel ante nok disse initiativtakerne lite om hvilke enorme endringer som var på gang både for BAE-næringen og ikke minst for norsk økonomi.

 

Norge har i løpet av de siste 40 årene vært gjennom en helt utrolig økonomisk reise, bl.a. takket være eksepsjonelle inntekter fra olje- og gassindustrien. Inntektene herfra, og forvaltningen av disse, har bidratt sterkt til at Norge pr. i dag fremstår som et av verdens rikeste land. Samtidig har vi tydeligvis evnet å forvalte rikdommen til fordel for oss som bor her. Det beste beviset er vel at Norge til stadighet troner på toppen av FNs liste for verdens lykkeligste folk.

 

Parallelt med en helt unik økonomisk vekst, har vi også opplevd en tiltagende endringshastighet både privat og jobbmessig. Teknologisk har vi sett kvantesprang på kvantesprang. Dette har endret vår hverdag radikalt, og gitt både nye muligheter, men også nye utfordringer.

 

2018 ser ut til å bli et godt år for norsk økonomi og ikke minst for BA-næringene. Samlet produksjonsverdi i bygg og anlegg passerer antakelig 450 mrd. kr i år, som er historisk høyt sett i forhold til BNP. MEN, hva nå? Og hva med de neste 40 årene?

  • Vil endringshastigheten øke enda mer?
  • Er vekstkraften i norsk økonomi sterk nok til å løfte oss videre?
  • Vil teknologiseringen gå enda raskere?
  • Kunstig intelligens (AI)?
  • Robotisering?
  • Føreløse biler?
  • Er det behov for en ny type lederskap?
  • Hvordan henge med i en enda høyere innovasjonstakt?

 

 

Dette er noen av spørsmålene vi søker å gi svar på den 25. september, bl.a. med god hjelp fra  tre av Norges desidert beste foredragsholdere:

Silvija Seres

Ola Honningdal Grytten

Sjur Dagestad

 

I tillegg vil vi som alltid presentere rykende ferske analyser av alle delmarkedene i BAE-sektroren.

 

Meld deg på i dag, så sees vi 25. september!