Spesialrapport: Hva skjer, og når snur det?

I forbindelse med den vedvarende nedgangen i nyboligmarkedet, har vi utarbeidet en spesialrapport der vi går i dybden på de faktorene som vil påvirke nyboligmarkedet de neste årene, og forsøker å besvare når markedet snur.
Bestill rapporten her

Prognosesenteret jobber kontinuerlig med overvåking av hvilke faktorer som påvirker de ulike delene av bygg-, eiendoms- og anleggsmarkedene. Disse analysene oppdateres halvårlig, og brukes som beslutningsunderlag av store deler av aktørene på det norske markedet.

 

I forbindelse med den vedvarende nedgangen i nyboligmarkedet, har vi fått mange henvendelser fra ulike kundegrupper med spørsmål om når det snur.

 

Med bakgrunn i disse henvendelsene, og at vi alltid ønsker å bistå våre kunder med relevant markedsinformasjon, har vi utarbeidet en spesialrapport der vi går i dybden på de faktorene som vil påvirke nyboligmarkedet de neste årene, og forsøker å besvare når markedet snur.

 

I rapporten ser vi blant annet på følgende:

  • Renteutviklingen – når snur det og hva blir konsekvensene?
  • Nyboligmarkedets utvikling og økonomiske bakteppe.
  • Hva skjedde i 2023?

 

I tillegg drøftes utviklingen fremover i sentrale drivere i nyboligmarkedet. Deriblant:

  • Husholdningene forventninger, kjøpsplaner og risikovilje
  • Arbeidsmarkedet, lønns- og valutakursutviklingen
  • Boligprisene
  • Byggekostnadene
  • Regulatoriske forhold

 

Våre samfunnsøkonomer har benyttet egnede modeller for å utarbeide egne scenarioer for hvordan markedet sannsynligvis vil utvikle seg basert på våre antakelser, med alternative høy- og lavscenarioer.

 

Bestill rapporten ved å trykke på knappen under. Rapporten koster kr. 10 000 ekskl. mva.  Bestillingen er bindende.

Bestill rapporten her
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev