Hvor mye er boligkjøperen villig til å betale for større balkonger?

Eller er det kanskje smarte oppbevaringsløsninger eller eksklusive innredningsvalg som utløser den høyeste betalingsviljen? Spørsmålstillingene varierer for hvert enkelt boligprosjekt, men en sak er felles – det finnes et ønske om å vurdere hva kunden er villig til å betale, reelt sett.
Balkonger

Det er enkelt å si seg villig til å kjøpe forskjellige tilvalg i boliger, men når den økonomiske virkeligheten skal tas hensyn til, så kan prioriteringene bli annerledes. Prognosesenteret tilbyr betalingsviljestudier som håndterer denne problematikken. Resultatet er en troverdig vurdering av riktig pris i en gitt situasjon.

 

Betalingsviljen beregnes ved at kunden tvinges til å velge

Prognosesenteret har gjennom mange år jobbet med betalingsviljestudier der hverdagens økonomiske rammevilkår er tatt med. Ved å la forbrukerne foreta gjentatte valg mellom forskjellige kombinasjoner av tilbud, til alternative priser, beregner vi den reelle betalingsviljen til en tjeneste eller et produkt.

 

Ved et gitt prisnivå og i en gitt konkurransesituasjon vil et gitt antall kunder kjøpe. Er antallet potensielle kunder tilstrekkelig for å selge hele prosjektet, er prisene satt riktig. Om man må rekruttere flere kunder følges priskurven nedover slik at riktig antall potensielle kunder oppnås. Ulike markedssituasjoner kan simuleres, og på denne måten kan vi identifisere den prismodellen i et prosjekt som gir best inntjening.

Resultatene av våre betalingsviljestudier kan sammenfattes på følgende måte:

  • Vurderinger av hva ulike kundegrupper er villige til å betale for et gitt tilbud, hvilket i sin tur gir mulighet til å velge riktig pris til hvor stort kundegrunnlag man trenger.
  • Ved hvilket prisnivå et tilbud er mer attraktivt enn ved et annet.
  • Oppfatning om gjeldende priselastisitet, dvs. målgruppens prisfølsomhet.
  • En viss del av markedet kommer aldri til å kjøpe (innenfor gjeldene prisnivå), hvor stor andel dette er vil fremkomme av betalingsviljestudien.
  • Simuleringer av hva som skjer om tilbudet eller konkurransesituasjonen forandres.
  • Kunnskap om hvor viktig ulike delkomponenter er i kjøpsbeslutningen.

 

Prioriteringsrekkefølgen er i visse tilfeller tilstrekkelig

Kunnskap om hvor stor betydning et visst forhold har i en beslutning, hjelper oss til å satse på de riktige egenskapene. Betalingsviljestudier forutsetter at prisen er et delkomponent som veies inn i beslutningen. I mange situasjoner er det imidlertid tilstrekkelig å kartlegge målgruppens prioriteringer. I slike tilfeller jobber vi med metoder som gir informasjon om hvor viktig en egenskap er i forhold til en annen.

Eksempelvis vil en boligutvikler ha stor nytte av å vite at store balkonger er tre ganger så viktig som smarte oppbevaringsløsninger, som i sin tur er like viktige som mulighet til eksklusive innredningsvalg. Med slik kunnskap kan boligutvikleren veie kundeverdien opp mot sine egne merkostnader for å definere den «markedsoptimale» boligen.

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev