I hvilken butikk velger husholdningene å handle sine byggevarer?

Markedet for byggevarer er i kontinuerlig endring. Kundenes kjøpsadferd endres, nye kjeder etableres, aktører slår seg sammen og bransjeglidninger gjør at handelen forandres. Forbrukerne på sin side får i stadig større grad mulighet til å handle sine byggevarer i nettbutikker. Prognosesenteret kan bidra med å finne riktige målgrupper, hvor de finnes samt beskrive deres kjøpsadferd.

Kunnskap om marked og kunder er naturligvis viktig for alle foretak – uansett om det er snakk om leverandører eller forhandlere, og uavhengig av om man retter seg mot forbruker eller proffmarkedet.

Gjennom løpende målinger av hvor og hvordan forbrukere og proffkunder handler ulike typer byggevarer og – tjenester, kan du vurdere hvilke butikker som har best forutsetninger til å selge dine produkter. Du kan følge utviklingen i netthandelen, samt hvordan du presterer i forhold til dine konkurrenter. Med forbedret kunnskap, vil du kunne optimalisere markedsressursene og forbedre lønnsomheten i din bedrift.

 

Kjøpsadferden hos ulike kundegrupper

Prognosesenteret gjennomfører løpende analyser som beskriver forbruket av byggevarer nasjonalt, så vel som regionalt, og for egendefinerte områder. Våre analyser beskriver og viser kjøpsadferden hos forskjellige kundegrupper og i forskjellige geografiske områder, og vi kan tilpasse analysene våre din virksomhet, ved å dele inn markedet i dine regioner og mot dine målgrupper.

Våre analyser kan gi svar på blant annet følgende spørsmål:

  • Kjøpsadferd – hvordan opptrer kundene?

Kjøpsadferden varierer mellom kundegrupper og geografiske områder. Vi gir svar på hvem som handler i hvilke typer butikker, samt hvilke kriterier kundene legger vekt på ved valg av innkjøpssted.

  • Budsjettering – hvilke økonomiske målsettinger skal vi ha?

Gjennom konkrete markedsstørrelser får du mulighet til å sette realistiske mål og budsjettrammer for dine forhandler og selgere.

  • Markedskommunikasjon – når, hvor og hvordan?

Hvilke kundegrupper skal vi prioriterte og i hvilke markedsområder skal vi markedsføre oss?

  • Prestasjon – hvordan gjør vi det i forhold til konkurrentene?

Sammenlign egen omsetningsutvikling mot markedet, blant hvilke kundegrupper presterer vi best og hvilke bør prioriteres?

  • Innkjøpskanaler – hvordan ser framtiden ut?

Endringer i kundenes kjøpekraft og adferd kommer til å påvirke framtidige valg av kjøpskanaler. Har vi riktig distribusjon av produktene, og hvordan kan vi optimalisere salget i en nedgangskonjunktur?

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev