Hvor i Europa vil byggemarkedet utvikle seg sterkest?

Jobber din bedrift mot det europeiske byggemarkedet? Prognosesenteret kan som medlem i Euroconstruct tilby markedsunderlag med statistikk og prognoser for hele det europeiske byggemarkedet. Euroconstruct-rapportene gir en unik sammenlignbarhet som inkluderer både overgripende kommentarer i et europeisk perspektiv, og detaljerte analyser for mer enn 23 land i Europa.
Euroconstruct
William Beaucardet/Andia

Et unikt nettverkt for byggebransjen

Euroconstruct er det ledende nettverket av analyseinstitutter med fokus på bygg- og anleggsmarkedene i Europa. Euroconstruct-samarbeidet ble etablert for mer enn 40 år siden, og inkluderer i dag 19 medlemsland. Hvert enkelt land er representert ved faglig kompetente og ledende analyseforetak innen sine markedsområder. Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB er begge utvalgte representanter i Euroconstruct, med ansvar for det norske og svenske markedet.

 

Rapporter og skreddersydde seminarer

Euroconstruct arrangerer egne halvårlige seminarer, der man presenterer analyser og prognoser for utviklingen i det europeiske bygg- og anleggsmarkedet. I forbindelse med seminarene publiseres egne rapporter som gir et enhetlig underlag med beskrivelse av markedsutviklingen i 19 land i Europa de kommende 2-3 årene.

 

  • Country report er en sammenstilling av alle medlemslandenes individuelle rapporter. Rapporten gir et detaljert innsyn i de spesifikke forutsetninger som gjelder i hvert enkelt land.
  • Summary report beskriver situasjonen i det europeiske byggemarkedet sett i et mer overgripende perspektiv. Denne rapporten komplementerer landrapportene ved å presentere sammenligninger av makroøkonomiske forutsetninger, samt hvordan utviklingen i de enkelte delmarkeder og byggtyper utvikler seg i Europa.

Forstå forutsetningene og se potensialet

Med rapportunderlaget fra Euroconstruct får du mulighet til å identifisere hvilke land og markedssegment som har størst potensiale de kommende årene. Du får mulighet til å sammenligne potensialet og risikobildet på tvers av land og markedssegmenter.

Rapportene gir også tilgang til et nettverk av kontakter med unik innsikt i hvert enkelt land, hvilket åpner for ytterligere og mer tilpasset informasjon, der det er behov for det. Euroconstruct-rapportene hjelper deg til å sette fokus på de riktige delene av det europeiske bygg- og anleggsmarkedet.