Hvem flytter fra kommunen, og hvor flytter de?

Både kommuner og boligutviklere er opptatt av å tilrettelegge boligbyggingen optimalt for det behovet som finnes i markedet. For å lykkes med dette, kreves kunnskap og innsikt om hvem som bor i, og hvem som flytter til og fra kommuner og områder. Prognosesenteret har laget en intuitiv kartløsning der brukeren selv definerer hvilke områder man ønsker informasjon om.
Hvem flytter fra kommunen, og hvor flytter de?
Skjermdump fra løsningen KundeSøk Bolig

KundeSøk Bolig

KundeSøk Bolig er en nettbasert tjeneste, skreddersydd for å finne frem til potensielle boligkunder i konkrete markedsområder. Løsningen gir solid innsikt om befolknings- og boligstruktur i potensielle rekrutteringsområder, og inneholder informasjon om mer enn 7 millioner flyttinger til og fra kjente adresser, i tillegg til omfattende befolkningsstatistikk og forbrukerundersøkelser. KundeSøk Bolig gir videre kjøpekraftberegninger ned på grunnkrets- og kommunenivå, samt prisstatistikk for over 800 000 eiendomssalg inkludert i dataunderlaget.

 

Med noen få tastetrykk kan man hente ut rapporter med beskrivelse av demografi- og flyttemønster i et egendefinert område.

 

Eksempel på resultat

Basert på egen definisjon av et markedsområde kan KundeSøk Bolig eksempelvis besvare følgende spørsmål:

 • Rekrutteringsområder – hvor har befolkningen i et definert område flyttet fra? Basert på de seneste 10-års flyttinger kan du gjennom løsningen få oversikt over flyttestrømmer i enkeltkommuner ned på grunnkretsnivå (14 000 grunnkretser i Norge). Flyttestrømanalysene beskriver mobiliteten i markedet, og gir deg unik informasjon om blant annet følgende om dem som har flyttet i eller til det aktuelle området:
  – antall flyttinger/ internflyttinger
  – flytteavstand
  – rekrutteringskommuner/ -bydeler
  – aldersgrupper
 • Demografisk profil – hvem er bosatt i det aktuelle markedsområdet? Boligutvikling handler ofte om å tilpasse boligtilbudet til behovet i lokalmarkedet. Inngående kjennskap til hvem som bor i området, samt hvordan disse bor i dag er følgelig svært viktig informasjon for å kunne tilby riktig type boliger til riktige målgrupper. Informasjon om boligpriser og befolkningens kjøpekraft gir deg i tillegg et svært godt grunnlag til å vurdere de økonomiske rammevilkårene i lokalmarkedet. Demografirapporten beskriver relevante markedsforhold av betydning for å vurdere potensielle målgrupper til et konkret boligprosjekt eller område. Demografirapporten inneholder følgende informasjon:
  – aldersfordeling
  – livsfaser
  – boligverdi
  – kjøpekraft/ kjøpskapasitet (bolig)
  – inntekt og formue
  – utdanning
 • Kundesegmentering – oversiktlige kartvisninger og utvidet kundesinnsikt. Ved bruk av kart koblet opp mot informasjon om kundesegmenter, boligpriser og kjøpekraft, gir KundeSøk Bolig deg mulighet til å få en rask og intuitiv oversikt over markedet, basert på dine egendefinerte markedsområder. KundeSøk Bolig er også koblet mot Prognosesesenterets kjøpekraftsegmenter, hvilket gjør det mulig å beskrive befolkningens interesser, holdninger, forbruk, medievaner og annen informasjon som kan være særs nyttig i budskapsutforming og medievalg når bolig(er) skal markedsføres for salg.
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev