Hvem kommer til å kjøpe våre boliger og hvilke priser kan vi oppnå?

I vår kontakt med boligutviklere får vi ofte spørsmål som «Hvilke kundegrupper vil vi først og fremst kunne selge til?», «Er dette riktig produkt til riktig målgruppe?», «Hvilket prisnivå skal vi legge oss på i dette området?» Prognosesenteret har bred erfaring og solid kompetanse knyttet til disse problemstillingene, og kan bistå deg med underlag for beslutninger som berører alt fra tomtekjøp til planlegging, utforming og markedsføring av konkrete boligprosjekter og -områder.
Bildet viser boligpriser i Oslo. Skjermdump fra løsningen KundeSøk Bolig.

 

Boligprosjektanalyser

I forbindelse med planlegging og utvikling av nye boligprosjekter er det viktig å ha best mulig kunnskap om tilbuds- og etterspørselssituasjonen i lokalmarkedet. Prognosesenteret bistår boligutviklere med operativt beslutningsunderlag som belyser blant annet følgende problemstillinger:

 • Identifisering av konkrete målgrupper
 • Målgruppenes preferanser
 • Målgruppens betalingsvilje og -evne
 • Prosjektets potensiale i markedet
 • Attraktivitet og aktualitet
 • Boligbehov
 • Anbefalt boligmiks i prosjektet

Gjennomførte boligprosjektanalyser gir deg oversiktlige rapporter med operative konklusjoner og konkrete anbefalinger, basert på skreddersydde analyser av dine boligprosjekter.

 

KundeSøk Bolig

Prognosesenteret har utviklet en kartbasert tjeneste som på en enkel og intuitiv måte synliggjør et boligprosjekts rekrutteringsområde (basert på konkrete flyttestrømmer) og beskriver de potensielle kundene ut ifra relevant statistikk. Tjenesten KundeSøk Bolig ivaretar de fleste behov for informasjon i forbindelse med utvikling av nye boligprosjekter.

 

KundeSøk Bolig kan blant annet gi svar på følgende spørsmålstillinger:

 • Rekrutteringsområde – hvor bor kundene i dag? I løsningen finnes opplysninger om hvor de som har flyttet til området i løpet av de seneste 10 årene bodde før de flyttet. Vår mangeårige erfaring viser at dette gir en meget god indikasjon på hvem som kommer til å flytte til et konkret område.
 • Målgruppebeskrivelse – hvem er kundene? Aldersstruktur, familiesituasjon, kjøpekraft og annen demografisk informasjon om de som bor i rekrutteringsområdet.
 • Boligbestanden – markedsforutsetningene i området? Grundige studier av boligmassen med fordeling på boligtyper, byggeår, størrelser m.m., sett opp mot befolkningen som er bosatt i området, gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke typer boliger det er behov for i markedet.

 

Prisstatistikk og betalingsvilje

Prognosesenteret kan også gi deg underlag for å optimalisere prisen på boliger og tilvalg på disse. Via KundeSøk Bolig kan du få tilgang til indeksberegnede markedspriser i deres konkrete utbyggingsområde. Vi gjør i tillegg også undersøkelser om betalingsvilje for ulike typer materialvalg, planløsninger eller egenskaper i boligen.

 

Eksempel på resultat

For at du skal kunne ta faktabaserte beslutninger som optimaliserer kundeopplevelsen og deres lønnsomhet, tilbyr vi blant annet:

 • Prisstatistikk med informasjon om boligpriser for kommuner og delområder, ned på grunnkretsnivå.
 • Vurdering av hvor mye kundene er villige til å betale for ulike typer boliger eller innredningsvalg i sin bolig.
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev