Hvor stor er vår andel av fargemarkedet?

Endringer i egen omsetning kjenner bedriften antageligvis godt. For å vite om bedriften har tatt eller tapt markedsandeler, kreves også kjennskap til konkurrentene og totalmarkedet. Prognosesenteret følger markedsutviklingen for et bredt spekter av byggevarer, og deres distribusjonskanaler. Vi kan med disse analysene gi deg unike forutsetninger for å planlegge og prioritere din bedrifts markeds- og salgsarbeid.

Fargemarkedet er i kontinuerlig forandring. Nye varemerker og salgskanaler etableres. Konkurrerende aktører foretar endringer i produktporteføljen samtidig som pressede priser holder lønnsomheten nede.

 

Sikre din markedsposisjon ved å øke din markedsandel

Prognosesenteret analyserer utviklingen for en rekke ulike varemerker. Analysene baseres på løpende undersøkelser rettet mot så vel private forbrukere som profesjonelle kunder. Vi dekker hele markedet, uavhengig av om det gjelder etablerte eller nye varemerker. I sum betyr det at vi bidrar med beslutningsunderlag der du kan sammenligne din omsetning innen et markedssegment, eller mot totalmarkedsutviklingen. I tillegg overvåker vi også utviklingen for varemerker i forhandlerleddet og bedrifter som tilbyr tjenester relatert til bygg- og eiendomsmarkedet.

Vi gjennomfører også analyser av etterspørselsutviklingen for forskjellige kundegrupper, hvilket er relevant kunnskap i så vel strategiarbeid, som budsjettering og operativt salgsarbeid.

 

Våre analyser gir blant annet svar på følgende spørsmålstillinger:

  • Posisjonering – Hvordan kan vi etablere oss i en tydelig nisje? Med stadig flere merkevarer på markedet øker behovet for å skape en tydelig posisjon og utvikle unike tilbud. Vi kan gi svar på hvor stort markedet er i ulike prissegment, samt hvilke kundetyper man treffer i et gitt segment.
  • Budsjettering og prognoser – Hvordan skal vi planlegge våre kostnader og inntekter? Vi gir deg et underlag for å arbeide med planprosesser uansett om du jobber med budsjetter eller strategiarbeidet. Vi kan også bidra til å sette realistiske målsettinger på forhandler- eller selgernivå, samt utarbeide underlag for prioritering av geografiske områder og målgrupper.
  • Markedsprestasjon – Utvikler vi oss bedre eller svakere enn våre konkurrenter? Våre markedsanalyser gir deg mulighet til å sammenligne ditt eget salg med markedet totalt, med inndeling på segment eller salgsdistrikter. Vi gir deg mulighet til å finne frem til de mest lønnsomme kundegruppene, samt hvilke målgrupper som bør prioriteres.
  • Strategiske valg – Hvordan skal vi øke omsetningen? Med våre analysemodeller får du tilgang til et underlag som beskriver den fremtidige etterspørselen hos ulike kundegrupper. Våre analyser gir mulighet til å vurdere markedspotensialet innen nåværende markedsområdet, sett opp mot nye potensielle markedsområder og målgrupper.

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev