Sykkelboder, miljøstasjoner eller ekstra bodplass – hva velger boligkjøperen?

En boligutvikler må i hvert enkelt prosjekt vurdere hvilke egenskaper og produkter som skal inkluderes i et boligprosjekt, og hva som skal være tilvalg samt hva tilvalgene skal koste. En best mulig forståelse av kundenes behov og preferanser er derfor viktig i slike vurderinger. Prognosesenteret jobber med undersøkelsesmetoder som kartlegger hvordan boligkjøperen prioriterer mellom ulike valgmuligheter. Basert på målgruppenes prioriteringer vil du kunne optimalisere ditt boligtilbud med «riktig» innhold.

Prioriteringsundersøkelser gir det mest attraktive tilbudet

Teoretisk sett kan alt virke like viktig, men i virkeligheten er ikke det tilfelle. For å få et realistisk bilde av kundenes prioriteringer er det viktig å fange opp så vel praktiske som økonomiske rammevilkår.

Basert på våre undersøkelser kan en reell prioriteringsrekkefølge basert på forskjellige valg beregnes. Med kunnskap om hvor viktig ulike egenskaper er for kundene, vil det være mulig å optimalisere innholdet i ditt tilbud til dine kunder.

Ved å kombinere målgruppens prioriteringer med kostnaden for de samme valgene, kan du lettere konkludere med hvilke tilbud som gir den beste kost-/nytteverdien for deg og dine kunder.

 

Eksempel på resultat

Med kunnskap om hvordan dine kunder prioriterer kan du blant annet:

  • Skape det mest attraktive tilbudet
  • Tilpasse dine produkter og tjenester til konkrete målgrupper
  • Sette kundens opplevde merverdi opp mot kostnadene for din virksomhet

 

Når man ønsker den beste kombinasjonen

Av og til er det ønskelig å koble kundens prioriteringer opp mot hva kunden er villig til å betale for en vare eller tjeneste. I slike tilfeller benytter vi betalingsviljestudier, Conjoint-undersøkelser eller tilsvarende, for å få frem hvilken kombinasjon av produkter, tjenester eller produktegenskaper som er mest etterspurt. Pris er et eksempel på produktegenskaper som kan undersøkes, og vil kunne gi grunnlag for å vurdere hvilken produktkombinasjon som er mest attraktiv, gitt et definert prisnivå.

 

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev