Årsak til valg av bolig – en undersøkelse om menneskers prioriteringer ved kjøp av bolig

Hvilke egenskaper ved en bolig påvirker kjøpsbeslutningen, og hvordan prioriterer potensielle boligkjøpere mellom disse ulike egenskapene? Dette er temaet for årets andre Future Living-rapport "Årsak til valg av bolig". Rapporten passer blant annet for deg som tegner, bygger, markedsfører eller selger boliger.
Pris og beliggenhet, men hva mer?

Det er et velkjent faktum at pris og beliggenhet er de egenskapene ved en bolig som i størst grad påvirker forbrukernes valg av bolig. Men hvilke andre egenskaper ved en bolig er det som er mest avgjørende ved  kjøpsbeslutning i et bestemt område og med et gitt prisnivå? Hvordan kan arkitekter, boligutviklere og eiendomsmeglere påvirke potensielle kjøperes kjøpsbeslutninger gjennom boligens utforming og egenskaper?

 

2019 var året vi sist gjennomførte en slik undersøkelse. Boligmarkedet befant seg da i en helt annen situasjon enn hva det gjør i dag. I denne oppfølgingsundersøkelsen vil vi igjen undersøke hva som gjør en bolig attraktiv, men vi vil også se nærmere på om husstandenes preferanser har endret seg i takt med at kostandene for husholdningene har økt mye på relativt kort tid.

 

Undersøkelsen gir svar på

Hvordan mennesker prioriterer når de velger bolig

Hvilke egenskaper som er mest viktig og minst viktig, og hvor viktige er de i forhold til hverandre?

 

Kunnskap om hvordan prioriteringene varierer mellom ulike målgrupper:

 • Eierform: Ser på leie av bolig framfor å kjøpe bolig som mest sannsynlig i fremtiden
 • Boligtype: Ser enebolig, leilighet eller småhus som mest sannsynlig i fremtiden
 • Geografi/bosted
 • Inntektsgrupper
 • Livsfaser

 

Prioriterer befolkningen i Norge annerledes enn befolkningen i Sverige?

Våre svenske kolleger gjennomfører samtidig en tilsvarende undersøkelse i Sverige, noe som gjør at vi kan sammenligne på tvers av landegrensene.

 

Prioriterer mennesker annerledes når de økonomiske forutsetningene endres?

Vi sammenligner resultatene med kjøpsundersøkelsen fra 2019 da norsk økonomi befant seg i en annen situasjon.

 

Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av norske forbrukere mellom 25 og 80 år.

Eksempler på boligegenskaper som undersøkes
 • Utvendige utseende/arkitektur
 • Lavt energiforbruk/energieffektiv bolig
 • God planløsning
 • Tilgang til egen balkong/uteplass
 • Lys og romfølelse
 • Tilgang til fellesområder
 • Gode solforhold
 • Lettstelt bolig med lite vedlikeholdsbehov
Hvordan finner vi ut av menneskers prioriteringer?

Med kjøpsbeslutning menes fasen der mennesker bestemmer seg for å kjøpe, eller ikke kjøpe, et produkt eller tjeneste. En kjøpsbeslutning påvirkes av individets personlige egenskaper, økonomiske forhold, samt psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer.

Faktorene som påvirker en kjøpsbeslutning kan være både «bevisste» og ubevisste for individet. Av denne grunn vil det direkte spørsmålet «Hva er viktigst for deg når du kjøper en bolig?» ikke gi et pålitelig svar. Når mennesker vurderer å kjøpe noe, vil ulike egenskaper bli viktige avhengig av hvilke alternativer og substitutter som er tilgjengelige.

 

Med MaxDiff kan vi forstå individets virkelige prioriteringer.

I denne undersøkelsen bruker vi en statistisk metode kalt MaxDiff. Den innebærer at respondentene stilles overfor flere unike valgsituasjoner der svaralternativene stadig varierer. I hver ny valgsituasjon må individet velge den egenskapen som er viktigst eller minst viktig. Ved hjelp av statistisk analyse får vi et resultat der viktigheten av de ulike alternativene kan rangeres. Vi kan også se hvor mye viktigere en bestemt egenskap er sammenlignet med en annen.

Mer om rapporten

Future Living er tjeneste som tar for seg boligkjøpere, boliger og boligmarkedet. Undersøkelsene gjennomføres kvartalsvis. Som Future Living-partner får du være med på å påvirke spørsmålene vi bruker i undersøkelsene.

 

Vil du vite mer om rapporten, seminaret eller hvordan du blir Future Living-partner? Ta kontakt med Andreas Brand på ab@prognosesenteret.no eller 98 07 32 87.

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev