Nybygging i Norge

Prognosesenteret har nylig sluttført en intensiv og krevende analyseprosess, og publiserer i disse dager oppdaterte prognoser for de forskjellige delmarkedene i den norske bygg- og anleggsnæringen. Ikke alle piler peker til himmels, men alt i alt er vi inne i en god periode med høy og tiltakende aktivitet i alle regioner av landet.
Av: Adrian Ekelund Publisert: Emnekategorier: anleggsmarkedet boligbygging yrkesbygg

Samlet sett sto nybygging av boliger, yrkesbygg og anlegg, samt renovering av eksisterende bygg for mer enn kr. 435 mrd. i 2016! I årene frem til og med 2019 forventer vi at størrelsen på bygg- og anleggsmarkedet vil vokse videre. Det som driver veksten og tempoet vil variere i denne perioden, men viktigheten av sektoren for Norge og flere tusen arbeidsplasser fortsetter å øke.

 

Boligbyggingen såvel som anleggssektoren har svært høy aktivitet, og begge er viktige drivere for den totale markedsutviklingen i de kommende årene. Hvis vi ser på den prosentvise veksten, så er denne høyere i anleggssektoren enn den er for bolig og yrkesbyggmarkedet i perioden mot 2019.

 

Når det gjelder boligmarkedet, har det neppe vært så frikoblet realøkonomien som vi ser nå. Konjunkturnedgangen påvirket kun boligmarkedet i Stavanger og omegn negativt, i resten av landet har det vært sterk vekst i boligpriser og godt salg av nye boliger. Anleggsmarkedet er i særklasse og viser ingen tegn til avtagende aktivitet, frem til 2019 forventer vi videre sterk vekst i dette markedet.

 

Vi forventer at alle landets regioner vil oppleve vekst innen bygg- og anleggsmarkedet i prognoseperioden, men det blir naturligvis ulik utvikling i delsegmentene yrkesbygg, bolig og anlegg. Markedet for nybygging, samt renovasjon, ombygging og tilbygg vil nå enda større høyder frem til og med 2019. Det bør være gode tider for de som jobber i eller mot bygg- og anleggsmarkedet også i de kommende årene!

Illustrasjonen viser utviklingen mot 2019, pilenes retning indikerer ventet samlet utvikling i perioden 2017-2019.

 

 

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev