Hva slags bolig vil vi ha?

- og hvordan vil vi bo?

Boligutvikling kan være enkelt, og komplisert. Kanskje først og fremst det siste. Som boligutvikler skal man bygge riktig type boliger til riktige kundegrupper. Man skal også bygge med riktig kvalitet til riktig pris. Å finne den optimale miksen av «riktigheter» er ikke lett, og varierer med hvem man skal bygge bolig for.

Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: bolig boligbygging boligutvikling

Ved å studere demografien kan vi få noen interessante holdepunkter til hvem vi bør bygge bolig for i årene som kommer.

 

Det bor i dag mer enn 5,1 millioner mennesker fordelt på 2,3 millioner husstander i Norge, og vi har til sammen ca. 2,5 millioner boliger. Det betyr at vi tallmessig har omtrent 200 000 ledige boliger i vårt langstrakte land. Er det da behov for flere boliger? Svaret er et definitivt ja. Utfordringen er at vi har feil boliger på «feil sted».

 

Mer enn halvparten av boligene i Norge består av eneboliger, mens bare litt over en fjerdedel består av leiligheter. Samtidig vet vi at nesten 7 av 10 husholdninger består av 1 eller 2 personer, og at sentraliseringen tiltar. Det samme gjelder eldreandelen i befolkningen, den øker. Mindre husholdninger, økende eldreandel og tiltagende sentralisering tilsier med andre ord at vi vil ha behov for flere og mindre boliger i urbane strøk. Dette er en utvikling som kommer, en utvikling boligutviklerne må ta inn over seg.

 

I løpet av de seneste 10-12 årene har vi spurt Ola & Kari om hvordan de bor, og hvordan de vil bo i sin neste bolig. Resultatene er ikke nødvendigvis revolusjonerende, men ikke desto mindre klare. Det er langt flere som vil foretrekke å bo i leilighet i sin neste bolig, enn som bor i leilighet i dag.

«Skulle vi re-bygget boligmassen iht. folks boligpreferanser, burde vi bygge nesten 500 000 nye leiligheter her i landet. Det er en del»

I følge SSB vil befolkningen i Norge øke med ca. 55 000 personer i gjennomsnitt hvert av de kommende 10 årene. Det betyr at vi bør bygge mer enn 31 500 nye boliger hvert år, for å holde tritt med befolkningsutviklingen. I tillegg må vi kompensere for de boliger som saneres, brenner, rives eller på annen måte forsvinner ut av den aktive boligmassen. I sum bør boligbyggingen økes til nærmere 38 000 nye boliger for å møte boligbehovet.

 

Hvordan vil vi bo?

Det er naturligvis vanskelig å si noe generelt om hvordan folk vil bo, men noen overliggende trender kan nevnes.

  • Vi vil bo tettere – sentraliseringen vil fortsette
  • Vi vil bo enklere, med nærhet til butikker og servicetilbud
  • Vi vil ha det lyst, og ønsker mer dagslys inn i boligene
  • Vi vil ha det koselig og hyggelig, – spesielt i stuen
  • Vi vil ha det isolert, – mot støy, kulde og varme
  • Vi vil ha gode uteplasser, med komfort og varme

.. og vi vil ha det moderne, i alle fall de som bor i urbane strøk. Ikke nødvendigvis alle, men definitivt flere enn før!

 

Når vi i tillegg vet at veldig mange norske husholdninger har en romslig økonomi, betyr det at aktørene i boligbransjen kan se lyst på fremtiden. Vi bor i annerledeslandet, der Ola og Kari kan realisere sine boligdrømmer!

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev