Det er mye som skjer – innen oppussing

At det skjer mye oppussing innenfor husets fire vegger er det mange som vet. Hvor mye og hva som pusses opp, er det imidlertid færre forunt å vite. En av Prognosesenterets viktigste oppgaver er å vite – mest mulig. Vi ser oss i bakspeilet for å forstå hva som har skjedd. Vi ser ut gjennom sidevinduene og observerer det som skjer nå. Og ikke minst, ser vi fremover, forsøker å forstå hva som vil skje i fremtiden.
Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: bolig oppussing

Og for å starte på starten – det var mer enn 900 000 husstander som utførte oppussing av sine boliger i fjor. I overkant av en fjerdedel av disse foretok kun utvendige arbeider, nesten halvparten foretok innvendige arbeider mens litt mindre enn 3 av 10 foretok begge deler. Det er mye som skjer.

 

Pengene flyr på oppussing!

oppussing
Pengen flyr på oppussing!

Mest penger bruker de som pusset opp både innvendig og utvendig, i snitt nesten 150 store lapper. De som pusset opp kun innvendig brukte i gjennomsnitt mer enn 58 000 kroner, mens de som pusset opp utvendig brukte i overkant av

35 000 kroner.

Summa summarum, skulle det bety et gjennomsnitt på 77 600 kroner per husstand som gjør noe, 29 800 kroner for alle husstander eller 13 300 kroner per hode. Og da snakker vi om alt fra onkel Agate til tante Rolf, samt alle deres barn og nieser – søkke og snøre. Det er mye som skjer.

 

Det skjer mest i eneboligene

Kombinasjonen av at eneboligene er store, «gamle» og at det finnes flest av dem, gjør at det skjer mest i eneboligene. Nesten halvparten av eneboligeierne foretar en eller annen form for oppussing hvert år, mens frekvensen i småhus og leiligheter ligger på henholdsvis 4 av 10 og 1 av 4. Det er mye som skjer.

 

Regionale forskjeller

Norge er et langstrakt land, med store forskjeller mellom fjord og fjell. Når det gjelder oppussing så er det de som bor på Sørlandet og i Innlandet som i gjennomsnitt bruker mest på vedlikehold av egen bolig, mens husholdningene i Midt-Norge og Nord-Norge bruker minst. Tar vi hensyn til befolkningsunderlaget endrer imidlertid bildet seg en god del. I sum utgjør Oslo-området og Vestlandet nesten halvparten av pengene brukt på oppussing.

 

Vi kan trekke dette lenger, si noe om fylker, kommuner, delområder, alder og familietyper og så videre.

 

Fortell oss hvor du bor, og vi kan med stor sannsynlighet si noe om hva du gjør og hvor ofte du gjør det.

 

Det er mye som skjer!

 

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev