Handelen og trender

Med unntak av finanskrisen i 2008/2009 har den private handelen og forbruket hatt en betydelig volumvekst hvert eneste år siden bankkrisen rystet landet på slutten `80-tallet. Fra 2000 til 2008 økte det private forbruket med ca. 4 % årlig. Etter finanskrisen har det fortsatt vært en vekst i det private forbruket, men økningen har vært lavere enn tidligere, med et gjennomsnitt på 2 % volumvekst de siste fire årene.
Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: byggevare Byggevarehandel oppussing

Vi legger igjen store summer i handelen årlig. Alt i alt bruker norske husholdninger mer enn 70 milliarder kroner årlig på renovering, ombygging og tilbygg på egne boliger, hvilket utgjør mer enn 5 % av det private forbruket totalt og 25 % av det vi totalt bruker på bolig, lys og brensel.

 

I Prognosesenterets målinger av ROT-boligmarkedet ser vi dels på hvilke arbeider man foretar, dels på hvor og hvorfor man handler det man gjør.

 

De fysiske butikkene lever i beste velgående

Mer enn 7 av 10 husholdninger handler de varene de benytter i forbindelse med oppussing av boligen i fysiske butikker, 2 av 10 handler via håndverker, mens bare 3 % svarer at de har handlet i nettbutikk. Det er visse forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvor man handler byggevarene, der andelen som handler via nettbutikker er høyest i de yngre aldersgruppene, mens de eldste i størst grad handler via håndverker.

 

Byggevarehusene dominerer

Nesten halvparten av våre innkjøp til ROT-arbeider i boligen skjer i byggevarehusene. Tar vi hensyn til beløpet vi bruker på kjøp av varer til oppussing, går 60 % av handelen via byggevarehusene. Til tross for at nordmenn bruker mye penger på oppussing, reiser vi ikke nødvendigvis land og strand rundt for å finne de beste produktene og løsningene. Mer enn 7 av 10 svarer at de bare sjekker én butikk utover den de faktisk handler i.

 

Beliggenhet det viktigste for handelen?

Våre målinger viser at 7 av 10 kunder handler i sitt nærmeste byggevarehus, og kvinner i større grad enn menn. «Først og best»-prinsippet er sterkest

Reisevei til byggevarehus, Prognosesenteret AS

fremtredende blant de godt voksne og eldre aldersgruppene, mens de yngre i noe større grad er villige til å kjøre for å få med seg gode tilbud i varehus som ligger noe lenger unna.

 

Nesten 8 av 10 svarer at de reiser hjemmefra når de handler byggevarer, og i gjennomsnitt reiser man litt mindre enn 13 minutter for å komme seg til byggevarebutikken, der husholdningene bosatt i Midt-Norge og Nord-Norge bruker lengst tid til byggevarebutikken de handler i.

 

Hva skjer fremover?

Det er vanskelig å spå, og spesielt om fremtiden. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvor trendene går når det gjelder kjøp av byggevarer. Om vi skuer til andre bransjer kan vi imidlertid kanskje få visse signaler om hva som vil skje fremover.

 

  • En større del av handelen blir bilbasert, hvilket kan bety at storhandel av f.eks. byggevarer vil skje utenfor by- og lokalsentre.
  • Bransjeglidning: vi registrerer at salg av byggevarer i økende grad handles i «multi-butikker», dvs. butikker som selger alt fra sjokolade (metervis) og oppvaskhansker til tannkrem og byggevarer.
  • Overetablering har tendert til at bare en liten del av handelen faktisk tjener penger, hvilket tilsier at riktig beliggenhet blir enda viktigere i fremtiden.

 

Om, i hvilken grad og med hvilken takt disse trendene vil inntreffe, er det ingen som vet sikkert. Det som imidlertid er sikkert er at Prognosesenteret vil fortsette å følge med på hva som skjer i byggevarehandelen.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev