Oppussing hjemme

Hvem – hva – hvor?

Det er en dårlig skjult hemmelighet at norske husholdninger bruker mye penger på oppussing og vedlikehold av sine boliger. Men hvem er det egentlig som tar initiativ til slike ROT*-arbeider, hvem bestemmer hva som skal gjøres, hva er kriteriene for kjøp og hvor handler vi?

I vår løpende overvåking av forbrukermarkedet, finner vi en rekke svært interessante svar. (*renovering, ombygging, tilbygg).

Av: Kåre Elnan Publisert: Emnekategorier: bolig oppussing reisevei
Kilde: Prognosesenteret AS
Kilde: Prognosesenteret AS

Hvem …?

I 4 av 10 tilfeller er det kvinnen og mannen som i fellesskap tar initiativ til å gjøre noe med egen bolig, mens kvinnen og mannen hver for seg tar initiativ i 2 av 10 tilfeller. Jo nærmere beslutning vi kommer, jo nærmere står vi hverandre. Halvparten av beslutningene om ROT-arbeider tas i fellesskap.

 

Det er store forskjeller mellom kjønnene, og kvinnen og mannen tar initiativ til forskjellige typer oppussingsarbeider og innkjøp. Eksempelvis, så er det kvinnen som i størst grad tar initiativ til å bytte skap, enten de plasseres i garderoben, på badet eller på kjøkkenet. Mannen derimot, kommer sterkere på banen når det gjelder de litt «tyngre» arbeidene. Rørleggerarbeider, varmtvannsbereder og isolering er det mannen i huset som i størst grad tar initiativ til å gjøre noe med.

 

Hva …?

Etter at vi har bestemt oss for å pusse opp, må vi bestemme hvilke produkter vi skal benytte. Hva er det da vi legger til grunn for våre valg av produkter? Pris og kvalitet er de viktigste kriteriene ved valg, og samlet står disse for mer enn halvparten av produktvalgene. I tillegg er naturligvis funksjon og design også av betydning når vi skal bestemme hvilke produkter vi skal benytte.

 

Det viser seg at det er store forskjeller mellom produktområdene når det gjelder hvilke kriterier man legger til grunn for sine valg. Vi registrerer også betydelige forskjeller mellom kjønnene, ved at kvinnene i størst grad legger vekt på design, mens menn er mest opptatt av pris og kvalitet (dog med forskjeller mellom produktområdene).

 

Hvor …?

De fleste av oss reiser hjemmefra når vi skal handle produkter til oppussing, og vi har i gjennomsnitt 12-13 minutter i reisevei for å komme oss dit vi skal handle.

 

Nesten halvparten av våre kjøp av produkter til oppussing av boliger skjer i byggevarehusene, men her er det store variasjoner avhengig av hvilke typer produkter vi skal benytte. Tradisjonelle byggevarer handles i størst grad i byggevarehusene, mens sanitærprodukter først og fremst handles i spesialforretninger. Enten det er til bad, garderobe eller kjøkken, for en stor andel av de som kjøper skap går reisen i retning av IKEA.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev