And the winners are ….

Backe Prosjekt og Älvsbyhus hentet hjem de gjeveste utmerkelsene da boligaktørene med høyest kundetilfredshet i 2017 i dag ble offentliggjort av Prognosesenteret. I tillegg bør det fremheves at Selvaag Bolig og JM Norge oppnådde svært gode resultater med andre- og tredjeplassen i prosjektmarkedet.
Av: Heidi Bjørneng Publisert: Emnekategorier: boligaktør KTI-score

Prognosesenterets måling av kundetilfredshet skjer i to ulike faser: ved overlevering av boligen og i forbindelse med ettårsbefaring. Målingen fanger på den måten opp hele kundeopplevelsen fra kjøp av bolig, til man har overtatt og bodd i boligen en tid.

Kundetilfredshetsundersøkelsen er videre delt i to kategorier, der man skiller mellom prosjektmarkedet og enkeltkundemarkedet. Maksimal oppnåelig score på kundetilfredsheten er 100.

 

Kundetilfredshet er viktig

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket ofte innebærer lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og lignende. Tilfredshet bidrar også til at kunden snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften.

 

Fortsatt positiv utvikling i 2017

Kundetilfredsheten blant boligkjøperne økte i 2017, og det er også gledelig å registrere en positiv utvikling for kundetilfredsheten over tid. Større fokus på fornøyde kunder fra boligaktørenes side, i kombinasjon med systematiske målinger av kundetilfredsheten, samt tettere oppfølging av kundene har i sum bidratt til den positive utviklingen i kundetilfredshet blant norske boligkjøpere.

 

Prognosesenteret målte i 2017 kundetilfredshet for 40 aktører i Norge.

kundetilfredshet

 

Prosjektmarkedet

– kundene kjøper bolig og tomt fra boligutvikler

 

Kundetilfredsheten i bransjen har økt fra 71 til 73 i overleveringsfasen og fra 66 til 67 målt etter ettårsbefaring

 

Førsteplassen i prosjektmarkedet gikk i 2017 til Backe Prosjekt AS med KTI på 81.

 

Nr. 2 ble Selvaag Bolig med en KTI på 79

 

Nr. 3 ble JM Norge AS med en KTI på 78.

 

 

I prosjektmarkedet inngår hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet.

 

Tabellen under viser en oversikt over prosjektene med høyest målt kundetilfredshet i prosjektmarkedet i 2017, der JMs prosjekt «Semshagen» ble beste prosjekt med en KTI-score på hele 94!

 

kundetilfredshet

 

 

Enkeltkundemarkedet

– kundene har egen tomt og velger selv leverandør og boligtype

 

Kundetilfredsheten blant boligkjøperne i enkeltkundemarkedet i overleveringsfasen har holdt seg stabilt på 73 fra 2016 til 2017. Etter ettårsbefaring gikk kundetilfredsheten opp fra 71 i 2016 til 74 i 2017.

 

Beste selskap i enkeltkundemarkedet var Älvsbyhus Norge AS med KTI-score på 77. Enkeltkundemarkedet er også kjent som katalogmarkedet, og består i hovedsak av eneboliger og fritidsboliger.

 

Det er stor spredning i KTI-resultatene blant forhandlerne/kjedemedlemmene innenfor enkeltkundemarkedet, men det er gledelig å registrere at mange forhandlere/kjedemedlemmer i dette markedet leverer svært gode resultater.

 

13 forhandlere/kjedemedlemmer har et KTI-resultat på 87 eller bedre, og den beste forhandleren tilhører BoligPartner med et KTI-resultat på 96!

 

Tabellen under viser en oversikt over de forhandlere/kjedemedlemmer/avdelinger i enkeltkundemarkedet med høyest kundetilfredshet.

 

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev