Boligutviklerne med høyest kundetilfredshet i 2014

Vi samlet 18. mars landets boligutviklere for å gjennomgå kundetilfredsheten, samt kåre de selskapene i boligbransjen med høyest kundetilfredshet i 2014.
Av: Heidi Bjørneng Publisert: Emnekategorier: bolig boligaktør boligleverandør kti kundetilfredshet
Vinnere KTI-prosjekt
De tre vinnerne i prosjektmarkedet 2014.

JM Norge, Backe Prosjekt og NCC Bolig gikk til topps i prosjektmarkedet med en KTI på 76. Nordbohus gikk til topps i EAT-markedet med en KTI på 75. Maksimal score er 100.

 

KTI EAT-vinner
Kvalitetsleder Anne Irene Enge (t.h.) mottar EAT-prisen for Nordbohus.

Kåringen har blitt en årlig begivenhet, og vi ønsker derfor å fortelle litt om resultatene og metoden bak selve undersøkelsen.

 

Fokuset på tilfredse kunder har vært stigende blant boligutviklerne i mange år. Undersøkelsen har en to-deling ut i fra hvem kunden er. Først har vi prosjektmarkedet, dette gjelder kundene som kjøper bolig og tomt fra boligutvikler, også er det EAT markedet, der kunden har tomten og selv velger boligtype og leverandør.

«Dette har vi jobbet målrettet med i mange år og vi er veldig stolte av å bli belønnet med en slik pris i dag. Dette viser at strukturert og målbevisst arbeid mot god kundehåndtering gir resultatet».
Anne Irene Enge, Kvalitetsleder i Nordbohus

Kundetilfredshet er viktig!

Tilfredse kunder er en viktig forutsetning for økt lønnsomhet for bedriften. En tilfreds kunde er ofte også en lojal kunde, hvilket ofte innebærer lavere kostnader knyttet til klager, reklamasjoner og lignende. Tilfredshet bidrar også til at kunden ofte snakker positivt om selskapet og anbefaler andre å gjøre samme valg som de selv har gjort. Positive ambassadører bidrar til et positivt rykte om selskapet. Dette er en viktig tilvekstfaktor for bedriften.

«Kundetilfredshet er viktig for alle som selger et produkt eller tjeneste i et marked med konkurranse fra flere aktører»

Bransjemålingen utføres på to tidspunkter

Vår kundetilfredshetsmåling er delt opp i det vi omtaler som Prosjektmarkedet og EAT markedet. Målingen gjennomføres på to ulike tidspunkt. Den første målingen gjennomføres 1-2 måneder etter overlevering/innflytting og den andre målingen gjennomføres 1-2- måneder etter ettårsbefaring. Det er undersøkelsen som gjennomføres etter overlevering som ligger til grunn for kåringene av de beste boligutviklerne både i Prosjektmarkedet og i EAT-markedet.

 

Kundetilfredshet i Prosjektmarkedet

KTI-prosjektI prosjektmarkedet inngår naturlig nok hele leilighetsmarkedet, mesteparten av småhusmarkedet og deler av eneboligmarkedet. Prosjektmarkedet hadde i 2014 en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 69, på en skala fra 0 til 100. Dette blir karakterisert som et middels godt nivå på kundetilfredsheten.

Resultatet viser en positiv tendens sammenliknet med tidligere.

Det var 3 selskaper som gikk til topps i prosjektmarkedet i 2014. Alle med en kundetilfredshet på 76.

«Selskapene med de mest tilfredse prosjektkundene var JM Norge, Backe Prosjekt og NCC Bolig»

Vi publiserte også en liste over de 10 prosjektene med de mest tilfredse kundene i 2014.

2014_KTI_prosjekt tabell

Kundetilfredshet i EAT-markedet

KTI-EATEAT-markedet er også kjent som katalogmarkedet. Dette markedet består i hovedsak av eneboliger.

Bedriftene som leverer boliger i dette markedet er organisert i kjeder.

 

EAT-markedet hadde i 2014 en kundetilfredshet på 68 på en skala fra 0 til 100. Dette blir karakterisert som et middels godt nivå på kundetilfredsheten. Resultatet viser en positiv tendens sammenliknet med tidligere.

 

I EAT-markedet publiserer vi den kjeden som har de mest tilfredse EAT-kundene.

«Kjeden med de mest tilfredse EAT-kundene i 2014 var Nordbohus med en KTI på 75»

Prognosesenteret publiserer også en liste over de 10 beste EAT-byggerne. Dette er enkeltmedlemmer eller avdelinger innenfor de ulike kjedene.

2014_KTI_EAT tabell

I skrivende stund er vi godt i gang med flere målinger for 2015. Med tanke på alt det gode arbeidet med kundetilfredshet som gjøres rundt om hos boligutviklerne gleder vi oss til å presentere resultatene for 2015 til neste år.

Filtrering

Relaterte blogginnlegg

Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev